highlight chords
Em nhớ thương [Em] chàng, em hát lý cây bông 
Như con [D] sông nước ròng mà nước [Em] nổi 
Em nhớ thương [Am] chàng như nắng trưa quá [Em] buổi 
Con sáo sang [D] sông, con sáo chẳng [B7] về 
Con sáo sang [D] sông con sáo biết tương [G] tư 
Em ngóng trông [Em] chàng, em hát lý cây bông 
Con hương [D] quê lúa đồng vừa mới [Em] trổ 
Em ngóng trông [Am] chàng trên bến sông sóng [Em] đổ 
Con sáo sang [D] sông con sáo chẳng [B7] về 
Con sáo sang [D] sông con [B7] sáo xổ [Em] lồng 
Ta thương [Em] nhau, gần nhau chẳng đặng 
Ta thương [D] nhau, tình xưa nghĩa [B7] nặng 
Như cây lục [Am] bình quấn quýt giòng [D] sông 
Trên đất phù [C] xa vàng bông lúa [B7] mới 
Chàng nhớ [Am] em sao chàng hổng [B7] tới 
Để em [D] buồn, em [B7] hát lý cây [Em] bông
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tự tình lý cây bông

Trương Quang Tuấn , Kim Tuấn
Em nhớ thương [Em] chàng, em hát lý cây bông 
Như con [D] sông nước ròng mà nước [Em] nổi 
Em nhớ thương [Am] chàng như nắng trưa quá [Em] buổi 
Con sáo sang [D] sông, con sáo chẳng [B7] về 
Con sáo sang [D] sông con sáo biết tương [G] tư 
Em ngóng trông [Em] chàng, em hát lý cây bông 
Con hương [D] quê lúa đồng vừa mới [Em] trổ 
Em ngóng trông [Am] chàng trên bến sông sóng [Em] đổ 
Con sáo sang [D] sông con sáo chẳng [B7] về 
Con sáo sang [D] sông con [B7] sáo xổ [Em] lồng 
Ta thương [Em] nhau, gần nhau chẳng đặng 
Ta thương [D] nhau, tình xưa nghĩa [B7] nặng 
Như cây lục [Am] bình quấn quýt giòng [D] sông 
Trên đất phù [C] xa vàng bông lúa [B7] mới 
Chàng nhớ [Am] em sao chàng hổng [B7] tới 
Để em [D] buồn, em [B7] hát lý cây [Em] bông

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com