1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tự tình lý cây bông

Cuộn trang

Em nhớ thương [Em] chàng, em hát lý cây bông Như con [D] sông nước ròng mà nước [Em] nổi Em nhớ thương [Am] chàng như nắng trưa quá [Em] buổi Con sáo sang [D] sông, con sáo chẳng [B7] về Con sáo sang [D] sông con sáo biết tương [G] tư Em ngóng trông [Em] chàng, em hát lý cây bông Con hương [D] quê lúa đồng vừa mới [Em] trổ Em ngóng trông [Am] chàng trên bến sông sóng [Em] đổ Con sáo sang [D] sông con sáo chẳng [B7] về Con sáo sang [D] sông con [B7] sáo xổ [Em] lồng Ta thương [Em] nhau, gần nhau chẳng đặng Ta thương [D] nhau, tình xưa nghĩa [B7] nặng Như cây lục [Am] bình quấn quýt giòng [D] sông Trên đất phù [C] xa vàng bông lúa [B7] mới Chàng nhớ [Am] em sao chàng hổng [B7] tới Để em [D] buồn, em [B7] hát lý cây [Em] bông

Video hướng dẫn