1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tự tình trong đêm

Cuộn trang

Tôi lặng [E7] lẽ cúi [Am] đầu, cúi đầu Buồn tình [C] nhân, buồn nhân [G] thế thêm [C] sâu Dấu vết [Am] xưa nay đã là kỷ [F] niệm Trong ký [G] ức thuở [E7] đôi mươi Môi tuổi nhỏ tiếng [Am] ngọt mất rồi Dài đường [C] yêu dày cay [G] đắng bao [C] nhiêu Anh nhớ [Am] em như nhớ tình bội [F] bạc Nên câm [E7] nín để [Am] quạnh hiu Từ [G] đó đêm [C] đêm môi đỏ [Am] lửa Tôi đốt cả ưu [E7] tư quên [Am] đời Mong thoát [C] xa khỏi vũng [Am] lầy Bạn bè đôi đứa [Dm] thân nay [E7] đã trở mặt [Am] rồi Thôi đành [E7] nhủ với [Am] lòng, với đời Đừng vào [C] yêu bằng tay [G] trắng ai [C] ơi Đêm đã [Am] nghe rưng rức trọn đoạn [F] buồn Nên đêm [E7] cúi mặt đổ [Am] mưa

Video hướng dẫn