highlight chords
Tôi lặng [E7] lẽ cúi [Am] đầu, cúi đầu
Buồn tình [C] nhân, buồn nhân [G] thế thêm [C] sâu
Dấu vết [Am] xưa nay đã là kỷ [F] niệm 
Trong ký [G] ức thuở [E7] đôi mươi
Môi tuổi nhỏ tiếng [Am] ngọt mất rồi 
Dài đường [C] yêu dày cay [G] đắng bao [C] nhiêu
Anh nhớ [Am] em như nhớ tình bội [F] bạc 
Nên câm [E7] nín để [Am] quạnh hiu
Từ [G] đó đêm [C] đêm môi đỏ [Am] lửa 
Tôi đốt cả ưu [E7] tư quên [Am] đời
Mong thoát [C] xa khỏi vũng [Am] lầy
Bạn bè đôi đứa [Dm] thân nay [E7] đã trở mặt [Am] rồi
Thôi đành [E7] nhủ với [Am] lòng, với đời
Đừng vào [C] yêu bằng tay [G] trắng ai [C] ơi
Đêm đã [Am] nghe rưng rức trọn đoạn [F] buồn 
Nên đêm [E7] cúi mặt đổ [Am] mưa
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tự tình trong đêm

Trúc Phương
Tôi lặng [E7] lẽ cúi [Am] đầu, cúi đầu
Buồn tình [C] nhân, buồn nhân [G] thế thêm [C] sâu
Dấu vết [Am] xưa nay đã là kỷ [F] niệm 
Trong ký [G] ức thuở [E7] đôi mươi
Môi tuổi nhỏ tiếng [Am] ngọt mất rồi 
Dài đường [C] yêu dày cay [G] đắng bao [C] nhiêu
Anh nhớ [Am] em như nhớ tình bội [F] bạc 
Nên câm [E7] nín để [Am] quạnh hiu
Từ [G] đó đêm [C] đêm môi đỏ [Am] lửa 
Tôi đốt cả ưu [E7] tư quên [Am] đời
Mong thoát [C] xa khỏi vũng [Am] lầy
Bạn bè đôi đứa [Dm] thân nay [E7] đã trở mặt [Am] rồi
Thôi đành [E7] nhủ với [Am] lòng, với đời
Đừng vào [C] yêu bằng tay [G] trắng ai [C] ơi
Đêm đã [Am] nghe rưng rức trọn đoạn [F] buồn 
Nên đêm [E7] cúi mặt đổ [Am] mưa

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com