highlight chords
1. Lúa [A] khoai ta gắng [F#m] trồng sườn [A] non đến bờ [E] sông
Áo [A] ta chưa ấm [F#m] lòng thay [A] mía ta trồng [E] bông
Nhiều [A] phân cho tốt [F#m] màu, cuốc [E] sâu cho nặng [F#m] cành
Ngày [Bm] đêm quên nắng [E] mưa thâm canh rồi quản [A] canh

ĐK: Anh em [D] ơi chúng [A] ta góp muôn bàn [E] tay
[F#m] Gắng sức [A] làm, sướng [E] vui rồi đây có [A] ngày
Anh em [D] ơi chúng [A] ta góp muôn bàn [E] tay
[F#m] Gắng sức [A] làm, sướng [E] vui rồi đây có [A] ngày.

2. Nón [A] ta ta biết [F#m] dầm buồng [A] tơ có nhà [E] bên
Áo [A] thưa như áo [F#m] dày ta [A] hái bông làm [E] nên
Dừa [A] trong hay để [F#m] hoài thắp [E] lên ta làm [F#m] dầu
Đừng [B] mong ai giúp [E] cho khi sông dài núi [A] cao.

3. Gái [A] trai đua đến [F#m] trường làm [A] sao giấy đừng [E] khan
Giấy [A] ta ta chấy [F#m] bằng tre [A] đó rừng [E] hoang
Rồi [A] ta ta đúc [F#m] rèn súng [E] gươm cho thật [F#m] nhiều
Vừa [Bm] lo cho ấm [E] no lo giữ gìn nước [A] yên.

4. Lúc [A] dư ta để [F#m] dành phòng [A] khi thiếu về [E] sau
Bố [A] gai nhưng chắc [F#m] bền the [A] gắm ta cần [E] đâu
Giàu [A] sang ta chẳng [F#m] tìm thứ [E] xa hoa lụa [F#m] là
Dù [Bm] cho thô xấu [E] hơn ta vững là của [A] ta.

5.Khắp [A] nơi đang rất [F#m] cần kìa [A] ai chớ ngồi [E] yên
Quyết [A] thi đua cấy [F#m] cày sản [A] xuất cho nhiều [E] lên
Toàn [A] dân ta góp [F#m] tình góp [E] công xây cuộc [F#m] đời
Ngày [Bm] mai trên nước [E] Nam một bầu trời sáng [A] tươi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tự túc

Dương Minh Ninh
1. Lúa [A] khoai ta gắng [F#m] trồng sườn [A] non đến bờ [E] sông
Áo [A] ta chưa ấm [F#m] lòng thay [A] mía ta trồng [E] bông
Nhiều [A] phân cho tốt [F#m] màu, cuốc [E] sâu cho nặng [F#m] cành
Ngày [Bm] đêm quên nắng [E] mưa thâm canh rồi quản [A] canh

ĐK: Anh em [D] ơi chúng [A] ta góp muôn bàn [E] tay
[F#m] Gắng sức [A] làm, sướng [E] vui rồi đây có [A] ngày
Anh em [D] ơi chúng [A] ta góp muôn bàn [E] tay
[F#m] Gắng sức [A] làm, sướng [E] vui rồi đây có [A] ngày.

2. Nón [A] ta ta biết [F#m] dầm buồng [A] tơ có nhà [E] bên
Áo [A] thưa như áo [F#m] dày ta [A] hái bông làm [E] nên
Dừa [A] trong hay để [F#m] hoài thắp [E] lên ta làm [F#m] dầu
Đừng [B] mong ai giúp [E] cho khi sông dài núi [A] cao.

3. Gái [A] trai đua đến [F#m] trường làm [A] sao giấy đừng [E] khan
Giấy [A] ta ta chấy [F#m] bằng tre [A] đó rừng [E] hoang
Rồi [A] ta ta đúc [F#m] rèn súng [E] gươm cho thật [F#m] nhiều
Vừa [Bm] lo cho ấm [E] no lo giữ gìn nước [A] yên.

4. Lúc [A] dư ta để [F#m] dành phòng [A] khi thiếu về [E] sau
Bố [A] gai nhưng chắc [F#m] bền the [A] gắm ta cần [E] đâu
Giàu [A] sang ta chẳng [F#m] tìm thứ [E] xa hoa lụa [F#m] là
Dù [Bm] cho thô xấu [E] hơn ta vững là của [A] ta.

5.Khắp [A] nơi đang rất [F#m] cần kìa [A] ai chớ ngồi [E] yên
Quyết [A] thi đua cấy [F#m] cày sản [A] xuất cho nhiều [E] lên
Toàn [A] dân ta góp [F#m] tình góp [E] công xây cuộc [F#m] đời
Ngày [Bm] mai trên nước [E] Nam một bầu trời sáng [A] tươi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com