1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tự túc

Cuộn trang

1. Lúa [A] khoai ta gắng [F#m] trồng sườn [A] non đến bờ [E] sông Áo [A] ta chưa ấm [F#m] lòng thay [A] mía ta trồng [E] bông Nhiều [A] phân cho tốt [F#m] màu, cuốc [E] sâu cho nặng [F#m] cành Ngày [Bm] đêm quên nắng [E] mưa thâm canh rồi quản [A] canh ĐK: Anh em [D] ơi chúng [A] ta góp muôn bàn [E] tay [F#m] Gắng sức [A] làm, sướng [E] vui rồi đây có [A] ngày Anh em [D] ơi chúng [A] ta góp muôn bàn [E] tay [F#m] Gắng sức [A] làm, sướng [E] vui rồi đây có [A] ngày. 2. Nón [A] ta ta biết [F#m] dầm buồng [A] tơ có nhà [E] bên Áo [A] thưa như áo [F#m] dày ta [A] hái bông làm [E] nên Dừa [A] trong hay để [F#m] hoài thắp [E] lên ta làm [F#m] dầu Đừng [B] mong ai giúp [E] cho khi sông dài núi [A] cao. 3. Gái [A] trai đua đến [F#m] trường làm [A] sao giấy đừng [E] khan Giấy [A] ta ta chấy [F#m] bằng tre [A] đó rừng [E] hoang Rồi [A] ta ta đúc [F#m] rèn súng [E] gươm cho thật [F#m] nhiều Vừa [Bm] lo cho ấm [E] no lo giữ gìn nước [A] yên. 4. Lúc [A] dư ta để [F#m] dành phòng [A] khi thiếu về [E] sau Bố [A] gai nhưng chắc [F#m] bền the [A] gắm ta cần [E] đâu Giàu [A] sang ta chẳng [F#m] tìm thứ [E] xa hoa lụa [F#m] là Dù [Bm] cho thô xấu [E] hơn ta vững là của [A] ta. 5.Khắp [A] nơi đang rất [F#m] cần kìa [A] ai chớ ngồi [E] yên Quyết [A] thi đua cấy [F#m] cày sản [A] xuất cho nhiều [E] lên Toàn [A] dân ta góp [F#m] tình góp [E] công xây cuộc [F#m] đời Ngày [Bm] mai trên nước [E] Nam một bầu trời sáng [A] tươi.

Video hướng dẫn