1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tục ca 1

Cuộn trang

Nữ: [Am] Ớ này anh [Dm] ời ớ [Am] này anh [Dm] ơi Em [Am] như cục cứt trôi [Dm] sông Anh [Am] như con chó ngồi [Am7] trông trên [Dm] bờ Ớ [Am] này anh [Dm] ời ớ [Am] này anh [Dm] ơi Nam: Ớ [Am] này em [Dm] ời ớ [Am] này em [Dm] ơi Em [Am] đừng nói vậy em [Dm] khờ Ba [Am] em hồi đó cũng [Am7] chờ như [Dm] anh Ớ [Am] này em [Dm] ời ớ [Am] này em [Dm] ơi Nam : Ớ [Am] này em [Dm] ời ớ [Am] này em [Dm] ơi Anh [Am] như con đực chạy [Dm] rông Còn [Am] em như con mèo cái, chổng [Am7] mông em [Dm] gào Ớ [Am] này em [Dm] ời ớ [Am] này em [Dm] ơi Nữ: [Am] Ớ này anh [Dm] ời ớ [Am] này anh [Dm] ơi Anh [Am] đừng nói chuyện tào [Dm] lao Má [Am] anh hồi trước… cũng ồn [Am7] ào như [Dm] em Ớ [Am] này anh [Dm] ời ớ [Am] này anh [Dm] ơi

Video hướng dẫn