highlight chords
Nữ: [Am] Ớ này anh [Dm] ời ớ [Am] này anh [Dm] ơi 
Em [Am] như cục cứt trôi [Dm] sông 
Anh [Am] như con chó ngồi [Am7] trông trên [Dm] bờ
Ớ [Am] này anh [Dm] ời ớ [Am] này anh [Dm] ơi 
Nam: Ớ [Am] này em [Dm] ời ớ [Am] này em [Dm] ơi 
Em [Am] đừng nói vậy em [Dm] khờ 
Ba [Am] em hồi đó cũng [Am7] chờ như [Dm] anh
Ớ [Am] này em [Dm] ời ớ [Am] này em [Dm] ơi 
Nam : Ớ [Am] này em [Dm] ời ớ [Am] này em [Dm] ơi 
Anh [Am] như con đực chạy [Dm] rông 
Còn [Am] em như con mèo cái, chổng [Am7] mông em [Dm] gào
Ớ [Am] này em [Dm] ời ớ [Am] này em [Dm] ơi
Nữ: [Am] Ớ này anh [Dm] ời ớ [Am] này anh [Dm] ơi
Anh [Am] đừng nói chuyện tào [Dm] lao 
Má [Am] anh hồi trước… cũng ồn [Am7] ào như [Dm] em
Ớ [Am] này anh [Dm] ời ớ [Am] này anh [Dm] ơi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tục ca 1

Phạm Duy
Nữ: [Am] Ớ này anh [Dm] ời ớ [Am] này anh [Dm] ơi 
Em [Am] như cục cứt trôi [Dm] sông 
Anh [Am] như con chó ngồi [Am7] trông trên [Dm] bờ
Ớ [Am] này anh [Dm] ời ớ [Am] này anh [Dm] ơi 
Nam: Ớ [Am] này em [Dm] ời ớ [Am] này em [Dm] ơi 
Em [Am] đừng nói vậy em [Dm] khờ 
Ba [Am] em hồi đó cũng [Am7] chờ như [Dm] anh
Ớ [Am] này em [Dm] ời ớ [Am] này em [Dm] ơi 
Nam : Ớ [Am] này em [Dm] ời ớ [Am] này em [Dm] ơi 
Anh [Am] như con đực chạy [Dm] rông 
Còn [Am] em như con mèo cái, chổng [Am7] mông em [Dm] gào
Ớ [Am] này em [Dm] ời ớ [Am] này em [Dm] ơi
Nữ: [Am] Ớ này anh [Dm] ời ớ [Am] này anh [Dm] ơi
Anh [Am] đừng nói chuyện tào [Dm] lao 
Má [Am] anh hồi trước… cũng ồn [Am7] ào như [Dm] em
Ớ [Am] này anh [Dm] ời ớ [Am] này anh [Dm] ơi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com