1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tủi phận

Cuộn trang

1. Tôi bước vào cuộc [Am] tình Vì nhiều tin [C] yêu, nhiều mộng [D] mơ nên chối bỏ đời [Am] mình Đường trần thênh [D] thang, thân gái gót son tay mềm Mười hai bến [F] sông, ai biết được [C] bến nước nào [E7] trong 2. Cơn sóng tình nào không [Am] say Rượu nào không [C] cay, và tình [D] yêu đến chỉ một [Am] ngày Nào ai đang [D] yêu, hay sẽ biết yêu sau này Một mai dở [F] dang, ôm nỗi [E7] sầu đến bao giờ [Am] nguôi [D] [F] [G] ĐK: [C] Khi tình yêu đã tung [Am] bay Một người ra [Em] đi, một người sầu chia [F] ly Xót thương phận má [Dm] hồng, như kiếp hoa xuôi [Am] dòng Xác hương tàn nở [E7] rồi, thì tình yêu thoát xa tầm [Am] tay. [D] [Am] 3. Thân gái dặm trường đơn [Am] côi Khổ thân [C] tôi, vì người [D] yêu đã phụ tôi [Am] rồi Vì duyên không [D] may, nên biết trách ai bây giờ Mười hai bến [F] sông, tủi phận [E7] mình một kiếp má [Am] hồng.

Video hướng dẫn