1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Từng bước Chúa ơi

Lm. Nguyễn Hùng Cường
Nguồn: thanhcavietnam.net