1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tung hô Nữ Vương Maria

Cuộn trang

Ngắm [C] nhìn chân dung [Em] Mẹ Lòng [C] con rộn ước [Em] ao Nép [Dm] thân vào lòng [G] Mẹ Ôi [G7] xiết bao ngọt [C] ngào [Am] Lòng Mẹ rộng bao [F] la Thương nhân [G] gian tội [Em] lỗi [G] Mẹ là đấng Đồng [C] Công Lòng khổ [Dm] đau trăm [F] nỗi Bảy mũi [Dm] gươm đâm [G] lòng Tan nát [C] ngầu Thánh [Em] Giá [F] Mẹ đã giơ tay [Em] thiêng [Dm] Cứu trần gian sa [Em] ngã Ánh mắt [G] Mẹ hiền [C] từ Đầy bao [G] tình mến [Em] thương Ước [Dm] nương vào lòng [G] mẹ Cậy [F] trông đức nhân [C] từ [A][G] ve Mari-[C] a, [A][F] ve Mari-[C] a Lòng [Em] Mẹ đẹp thơm [G] hoa Lòng [Em] Mẹ đẹp thơm [C] hoa Cúi [Dm] đầu tung hô [Em] Mẹ Nữ [G7] Vương ngự trên [C] tòa

Video hướng dẫn