highlight chords
				                   [C]        [G]  
Từng ngày qu a thấy nhớ thấy m ong 
    [Em]       [Em] 
Ôi sao lòng anh thẫn t hờ 
  [F]        [C]      
Bi ết được rằng đã y êu một người 
    [Dm]     [G] 
Nhưng a i đâu nào ha y 
 

      [C]         [G] 
Một ngày qu chẳng thấy bóng e m 
    [Em]      [Em]  
Mới biế t rằng chỉ có mình 
 [F]        [C]     
E m cho anh ngẩn n gơ đợi chờ 
     [Dm]       [G]   
Trông ng óng em từng phú t giây 
 

      [Am]         [Em] 
Này em ơi c ó biết rằng tiếng yê u 
       [F]        [C]  
Giấu trong lò ng mình anh đấy t hôi 
        [Am]        [Em] 
Mà người thờ ơ người hay hững hờ 
    [F]              [G] 
Để mìn h anh vẫn thầm mong chờ em m ãi 
 

   
ĐK: 
       [C]         [Am] 
Từng ngày qu a từng ngày anh nh ớ 
      [F]         [C] 
Nhớ mong ba o phút giây bên ngư ời 
     [Am]     [Dm] 
Lời em n ói rất dịu ê m 
     [G]     [C]        [G7] 
Xóa đi b ao muộn phi ền, còn trong an h 
 

      [C]          [Am] 
Một lời yê u người chưa dám nói 
      [F]         [C]    
Biết tim n ày anh trao mãi đế n người 
   [Dm]      [G] 
Chỉ r iêng em mà th ôi 
    [Em]        [Am] 
Dù gió mưa không đổi thay 
    [F]   [G]         [C] 
Lòng an h yêu e m hơn từng ngày qua 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Từng ngày qua

				                   [C]        [G]  
Từng ngày qu a thấy nhớ thấy m ong 
    [Em]       [Em] 
Ôi sao lòng anh thẫn t hờ 
  [F]        [C]      
Bi ết được rằng đã y êu một người 
    [Dm]     [G] 
Nhưng a i đâu nào ha y 
 

      [C]         [G] 
Một ngày qu chẳng thấy bóng e m 
    [Em]      [Em]  
Mới biế t rằng chỉ có mình 
 [F]        [C]     
E m cho anh ngẩn n gơ đợi chờ 
     [Dm]       [G]   
Trông ng óng em từng phú t giây 
 

      [Am]         [Em] 
Này em ơi c ó biết rằng tiếng yê u 
       [F]        [C]  
Giấu trong lò ng mình anh đấy t hôi 
        [Am]        [Em] 
Mà người thờ ơ người hay hững hờ 
    [F]              [G] 
Để mìn h anh vẫn thầm mong chờ em m ãi 
 

   
ĐK: 
       [C]         [Am] 
Từng ngày qu a từng ngày anh nh ớ 
      [F]         [C] 
Nhớ mong ba o phút giây bên ngư ời 
     [Am]     [Dm] 
Lời em n ói rất dịu ê m 
     [G]     [C]        [G7] 
Xóa đi b ao muộn phi ền, còn trong an h 
 

      [C]          [Am] 
Một lời yê u người chưa dám nói 
      [F]         [C]    
Biết tim n ày anh trao mãi đế n người 
   [Dm]      [G] 
Chỉ r iêng em mà th ôi 
    [Em]        [Am] 
Dù gió mưa không đổi thay 
    [F]   [G]         [C] 
Lòng an h yêu e m hơn từng ngày qua 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com