Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Từng Yêu

Cuộn trang
Tone chuan Fm. [C]apo 1 choi Em. Tone [Em]
Intro:
[C]-[D] [Em] [Am]-[Bm] [Em] (x2)

[Am] [Bm7] [Cmaj7] [D] [Esus4] [E]

PK: Có kí |[Em]ức nào đẹp [D]hơn ngày đôi ta |[Bm7]bắt đầu

Có đớn |[Am]đau nào nặng [Bm]hơn ngày mình |[Em]xa nhau

Có đôi |[Em]mắt nào buồn [D]hơn bờ mi em |[Bm7]tuôn sầu

Có đắng |[Am]cay nào bằng [Bm]em vội vàng |[Em]qua mau

Người đàn ông đang |[Am]đi bên em là người như thế |[Em]nào

Sợ người ta không |[Am]yêu thương em anh [Bm7]biết phải làm |[Em]sao
 
Điệp khúc:
Nếu một |[Em]ngày người em yêu bội [Am]bạc

Em đừng |[D7]cần những thứ cao [Gmaj7]sang [D]
Nếu sau |[Em]này họ ra đi vội [Am]vàng

Anh vẫn |[Bm7]chờ em dẫu muộn [Em]màng

Biết em |[Em]thương người ấy đã rất [Am]nhiều

Anh hỏi |[D7]lòng anh có bao [Gmaj7]nhiêu

Trái tim |[Cmaj7]em giờ đã quen nuông [Bm7]chiều

Xin đừng |[D]quên ta đã từng [Em]yêu .
 
(PK) (ĐK)
 
Out:
Xin đừng [Bm7]quên ta đã từng [Cmaj7]yêu . [Bm] [Am7] [Bm7] [Em]