1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tước hiệu Mẹ La vang

Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân

Nguồn: thanhcavietnam.net