1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tuổi đá buồn

Trịnh Công Sơn (Vu Ha Soạn cho guitar)
Nguồn: saigonocean.com