highlight chords
1. Em ước mơ mơ [G] gì, tuổi mười [D7] hai, tuổi mười [G] ba?
Em ước mơ em [C] là, em được [G] là tiên nữ
[D7] Ban phép tiên cho [G] hoa biết nói [C] cả tiếng [G] người
Ban phép tiên cho người chắp cánh [D7] bay giữa [G] trời
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! [C] Giấc mơ [G] tiên!
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! [C] Giấc mơ [G] tiên!
2. Em ước mơ mơ [G] gì, tuổi mười [D7] ba, tuổi mười [G] bốn?
Em ước mơ mang [C] hồn, em mang [G] hồn thi sĩ
[D7] Theo gió mưa em [G] đi, hát xây [C] mộng cho [G] người
Trên cánh thơ tuyệt vời, hát yên [D7] vui cõi [G] đời
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! [C] Giấc mơ [G] hoa!
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! [C] Giấc mơ hoa!
3. Em ước mơ mơ [G] gì, tuổi mười [D7] tư, tuổi mười [G] lăm?
Em ước mơ em [C] đẹp như trăng [G] rằm tươi tắn
[D7] Thoa phấn son em [G] mang chiếc áo [C] dài khăn [G] hồng
Em sẽ thi đua cùng với hoa [D7] khôi khắp [G] vùng
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! [C] Giấc mơ [G] xinh!
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! [C] Giấc mơ [G] xinh!
4. Em ước mơ mơ [G] gì, tuổi mười [D7] lăm, tuổi mười [G] sáu?
Em ước mơ không [C] nhiều, xin một [G] điều yêu dấu
[D7] Không ước mơ xa [G] xôi, ước mơ [C] được nên [G] người
Cô gái yêu nước Việt bước chân [D7] theo giống [G] nòi
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! [C] Giấc mơ [G] ngoan!
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! [C] Giấc mơ [G] ngoan
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tuổi mộng mơ

Phạm Duy
1. Em ước mơ mơ [G] gì, tuổi mười [D7] hai, tuổi mười [G] ba?
Em ước mơ em [C] là, em được [G] là tiên nữ
[D7] Ban phép tiên cho [G] hoa biết nói [C] cả tiếng [G] người
Ban phép tiên cho người chắp cánh [D7] bay giữa [G] trời
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! [C] Giấc mơ [G] tiên!
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! [C] Giấc mơ [G] tiên!
2. Em ước mơ mơ [G] gì, tuổi mười [D7] ba, tuổi mười [G] bốn?
Em ước mơ mang [C] hồn, em mang [G] hồn thi sĩ
[D7] Theo gió mưa em [G] đi, hát xây [C] mộng cho [G] người
Trên cánh thơ tuyệt vời, hát yên [D7] vui cõi [G] đời
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! [C] Giấc mơ [G] hoa!
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! [C] Giấc mơ hoa!
3. Em ước mơ mơ [G] gì, tuổi mười [D7] tư, tuổi mười [G] lăm?
Em ước mơ em [C] đẹp như trăng [G] rằm tươi tắn
[D7] Thoa phấn son em [G] mang chiếc áo [C] dài khăn [G] hồng
Em sẽ thi đua cùng với hoa [D7] khôi khắp [G] vùng
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! [C] Giấc mơ [G] xinh!
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! [C] Giấc mơ [G] xinh!
4. Em ước mơ mơ [G] gì, tuổi mười [D7] lăm, tuổi mười [G] sáu?
Em ước mơ không [C] nhiều, xin một [G] điều yêu dấu
[D7] Không ước mơ xa [G] xôi, ước mơ [C] được nên [G] người
Cô gái yêu nước Việt bước chân [D7] theo giống [G] nòi
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! [C] Giấc mơ [G] ngoan!
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! [C] Giấc mơ [G] ngoan

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com