1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tuổi mộng mơ

Cuộn trang

1. Em ước mơ mơ [G] gì, tuổi mười [D7] hai, tuổi mười [G] ba? Em ước mơ em [C] là, em được [G] là tiên nữ [D7] Ban phép tiên cho [G] hoa biết nói [C] cả tiếng [G] người Ban phép tiên cho người chắp cánh [D7] bay giữa [G] trời Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! [C] Giấc mơ [G] tiên! Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! [C] Giấc mơ [G] tiên! 2. Em ước mơ mơ [G] gì, tuổi mười [D7] ba, tuổi mười [G] bốn? Em ước mơ mang [C] hồn, em mang [G] hồn thi sĩ [D7] Theo gió mưa em [G] đi, hát xây [C] mộng cho [G] người Trên cánh thơ tuyệt vời, hát yên [D7] vui cõi [G] đời Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! [C] Giấc mơ [G] hoa! Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! [C] Giấc mơ hoa! 3. Em ước mơ mơ [G] gì, tuổi mười [D7] tư, tuổi mười [G] lăm? Em ước mơ em [C] đẹp như trăng [G] rằm tươi tắn [D7] Thoa phấn son em [G] mang chiếc áo [C] dài khăn [G] hồng Em sẽ thi đua cùng với hoa [D7] khôi khắp [G] vùng Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! [C] Giấc mơ [G] xinh! Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! [C] Giấc mơ [G] xinh! 4. Em ước mơ mơ [G] gì, tuổi mười [D7] lăm, tuổi mười [G] sáu? Em ước mơ không [C] nhiều, xin một [G] điều yêu dấu [D7] Không ước mơ xa [G] xôi, ước mơ [C] được nên [G] người Cô gái yêu nước Việt bước chân [D7] theo giống [G] nòi Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! [C] Giấc mơ [G] ngoan! Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! [C] Giấc mơ [G] ngoan

Video hướng dẫn