1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tuổi mười ba

Cuộn trang

Trời hôm [A] nay mưa nhiều hay rất nắng Mưa tôi trả [E7] về bong bóng vỡ đầy [A] tay Trời nắng ngạt [D] ngào tôi ở lại [A] đây Như một [Bm] lần hiên [E7] nhà nàng dịu [A] sáng. Trời hôm ấy mười [Bm] lăm hay mười [A] tám Tuổi của [E7] nàng tôi nhớ chỉ mười [A] ba Tôi phải van [D] lơn ngoan nhé đừng [Bm] ngờ Tôi phải van [E7] lơn ngoan nhé đừng [A] ngờ. Áo nàng vàng anh về yêu hoa [F#m] cúc Áo nàng [Bm] xanh anh [E7] mến lá sân [A] trường Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu [Bm] đương Anh thay [E7] mực cho vừa màu áo [A] tím. Rồi trách móc [E7] trời không gần cho tay [A] với Và cả nàng [E7] hư quá sao mà [A] kiêu Nên đến trăm [D] lần nhất định mình chưa [A] yêu Nên đến trăm [E7] lần nhất định mình chưa [A] yêu.

Video hướng dẫn