1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tuổi thôi nôi

Cuộn trang

Ngày con [Am] tròn cái tuổi là tuổi thôi nôi Tay nâng niu một tháp một [D] tháp cái tuổi [G] nào Ôi cái [Am] tuổi cái tuổi ngọc [D] ngà Ngàn hoa nở trên luống [Am] cày Cho con [Em] còn một tuổi thôi [Am] nôi. Mừng mừng [D] con một [A] chuỗi trăng [D] sao Một [A] câu hát ca dao thật buồn Cho con [Em] tròn một tuổi thôi [Am] nôi Ngày con [Am] tròn cái tuổi tuổi thôi nôi Bên kia [D] sông nắng dậy đỏ [Am] bờ Mừng [D] con một [A] tuổi Ôi cái [Am] tuổi cái tuổi ngọc [D] ngà Một con sáo bay sổ [Am] lồng Cho con [Em] tròn một tuổi thôi [Am] nôi Mừng mừng [D] con một [Am] dãy quê [D] hương Và đàn chim trắng tung bay khắp [Am] trời Cho con [Em] tròn một tuổi thôi [Am] nôi Ngày con [Am] tròn cái tuổi tuổi thôi nôi Ôm trong [D] tay súng lạnh rợn [Am] người Mừng [D] con một [A] tuổi Ôi cái [Am] tuổi cái tuổi ngọc [D] ngà Dòng dây kẽm gai buông [Am] dài Cho con [Em] tròn một tuổi thôi [Am] nôi Mừng mừng [D] con một [Am] dãy quê [D] hương Và đàn chim trắng tung bay khắp [Am] trời Cho con [Em] tròn một tuổi thôi [Am] nôi

Video hướng dẫn