1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tuổi Trẻ Hào Hùng

Cuộn trang

1)[Am]Tuổi trẻ chúng ta phải là tuổi trẻ hào hùng, [Dm]dành cho đời mình một định hướng mà đi. [G]Tuổi trẻ hôm nay, phải là tuổi trẻ sạch trong. [F]Biết theo con đường, đường công chính mà đi. ĐK: [Am]cho là không đòi lại, [Dm]cho tuyệt đẹp người ơi, [G]cho thì hơn là nhận. [F]chính hào hùng là đây 2)[Am]Tuổi trẻ chúng ta phải làm những việc hào hùng. [Dm]Phải biết hòa hùng bằng việc nghĩa người ơi. [G]Chẳng sợ gian lao, khong sợ khổ chông gai. [F]Giúp ích cho đời và thăng tiến bản thân

Video hướng dẫn