1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tuổi trẻ lầm than

Phạm Vĩnh Sơn - Ý thơ: Xuân Bích
Nguồn: thanhcavietnam.net