1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tưởng không còn nhìn thấy nhau

Cuộn trang

1. Tưởng không [Dm] còn nhìn thấy [A] nhau Thuở tình [Dm] em đem thuộc về [F] người Tưởng không [Bb] còn nhìn thấy [A7] nhau Thuở lòng [Gm] anh nặng trĩu cơn [A7] đau. Tưởng không [D] còn lôi kéo [G] nhau Đến cuối [C] đường giăng mắc vực [F] sâu Tưởng không [Bb] còn làm khổ [A7] nhau Kể từ [Gm] đêm [A7] khăn gói xa [Dm] nhau ĐK: Tưởng không [Gm] còn nhìn thấy [C] nhau Qua biển đêm [F] sau trong cơn giông [Bb] bão Nhưng ai đâu [Eb] ngờ đời còn vẫn gặp [F] nhau Em đang níu cơn [Gm] đau, anh đang níu cơn [A7] đau 2. Tưởng không [Dm] còn nhìn thấy [A] nhau Cuộc tình [Dm] duyên tan vỡ từ [F] đầu Tưởng không [Bb] còn nhìn thấy [A7] nhau Tình chìm [Gm] sâu dài tháng năm [A7] đau Tưởng không [D] còn thương nhớ [G] nhau Qua mấy [C] trời xa vắng thật [F] lâu Tưởng không [Bb] còn lừa dối [A7] nhau Buộc đời [Gm] nhau, [A7] gieo khó cho [Dm] nhau

Video hướng dẫn