1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tưởng niệm

Cuộn trang

1. Ta nghiêng [Am] tai nghe lại cuộc đời Thì hãi hùng hoàng hôn chợt [F] tới Ta nghiêng [Dm] vai soi lại tình [Am] người Thì bóng [E] chiều chìm xuống đôi [E7] môi. Đang mân [Am] mê cho đời nở [G] hoa Chợt bàng [F] hoàng đến kỳ trăn [E7] trối Đang nâng [Am] niu cuộc tình lộng [F] lẫy Bỗng ngỡ [E7] ngàng vụt mất trên [Am] tay. ĐK: Ta khổ đau một [C] đời để chết trong tình [Am] cờ Ta tìm nhau một [G] thời để mất nhau vài [C] giờ Bàn tay làm sao [Em] níu một đời vừa đi [Dm] qua Bàn tay làm sao [C] giữ một thời yêu thiết [E7] tha. 2. Mang ơn [Am] em trao tình một lần Là kỷ niệm dù không đầm [F] ấm Mang ơn [Dm] em đau khổ thật [Am] đầy Là nắng [E] vàng dù nhốt trong [E7] mây. Mang ơn [Am] trên cho cuộc đời [G] ta Vài vạn [F] ngày gió cuồng mưa [E7] lũ Trong cơn [Am] đau một vùng hương [F] khói Kéo ta [E7] về về cõi hư [Am] vô.

Video hướng dẫn