highlight chords
[F] Khi tương [Gm] phùng là [F] khi nay a tương [Dm] ngộ ô ô
[F] Xuôi lên bộ văng [Am] vẳng tiếng tơ [Dm] tình i i
[Gm] Chiêm ii bao [C] lại lẩn [Dm] thẩn là canh năm [F] canh i i
[Gm] Chiêm ii bao [C] lại lẩn [Dm] thẩn là canh năm [F] canh i i
Bên màn ii [Dm] oanh ii [Am] bên màn [F] oanh i i 
[C] Ngồi tựa oi a giăng [Dm] thanh thương [F] nhớ 
Sầu [Gm] oanh thương [Bb] nhớ ới a giầu [C] oanh 
Lẻ [Am] loi chim ii [Dm] nhạn ơi [F] bạn ơi a tình [Dm] ơi là 
Tôi [Am] biết đến bao [C] giờ họp [Dm] mặt là đôi sánh [F] đôi 
Tôi [Am] biết đến bao [C] giờ họp [Dm] mặt là đôi sánh [F] đôi
Đôi tình [Dm] ta i [C] a đôi tình [F] ta tình [C] đẹp i i
Tình [Dm] ta nghĩa [Gm] nặng i i vào [F] ra 
Xuôi lên [Gm] hoà là [F] duyên nay
A bén [Dm] lại bén [Am] lại tính nghĩa [Dm] tình i i
[Gm] Trước ii không [C] phải sau đền [Bb] nghĩa sinh 3 [F]sinh 
[Gm] Trước ii không [C] phải sau đền [Bb] nghĩa sinh 3 [F] sinh
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tương phùng tương ngộ

Quan họ Bắc Ninh
[F] Khi tương [Gm] phùng là [F] khi nay a tương [Dm] ngộ ô ô
[F] Xuôi lên bộ văng [Am] vẳng tiếng tơ [Dm] tình i i
[Gm] Chiêm ii bao [C] lại lẩn [Dm] thẩn là canh năm [F] canh i i
[Gm] Chiêm ii bao [C] lại lẩn [Dm] thẩn là canh năm [F] canh i i
Bên màn ii [Dm] oanh ii [Am] bên màn [F] oanh i i 
[C] Ngồi tựa oi a giăng [Dm] thanh thương [F] nhớ 
Sầu [Gm] oanh thương [Bb] nhớ ới a giầu [C] oanh 
Lẻ [Am] loi chim ii [Dm] nhạn ơi [F] bạn ơi a tình [Dm] ơi là 
Tôi [Am] biết đến bao [C] giờ họp [Dm] mặt là đôi sánh [F] đôi 
Tôi [Am] biết đến bao [C] giờ họp [Dm] mặt là đôi sánh [F] đôi
Đôi tình [Dm] ta i [C] a đôi tình [F] ta tình [C] đẹp i i
Tình [Dm] ta nghĩa [Gm] nặng i i vào [F] ra 
Xuôi lên [Gm] hoà là [F] duyên nay
A bén [Dm] lại bén [Am] lại tính nghĩa [Dm] tình i i
[Gm] Trước ii không [C] phải sau đền [Bb] nghĩa sinh 3 [F]sinh 
[Gm] Trước ii không [C] phải sau đền [Bb] nghĩa sinh 3 [F] sinh

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com