Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tướng quân Võ Nguyên Giáp

Cuộn trang

Tone gốc Gm: Capo 3 
 
Xứng [Em]danh người anh [Bm7]cả, trọn cuộc đời vì [G]nước vì [Em]dân. 
[Em7]Xuôi về tuổi ấu [Am]thơ, ra đi [G]từ An Xá quê [Am]hương 
Ký ức xa [Em7]mờ, dòng Kiến Giang lững [Bm]lờ 
Gia phong cha [G]ông bất khuất anh hùng 
Vẫn [Em7]theo tiếng gọi non [Am]sông, ra đi giải phóng quê hương. 
 
[Em7]Vượt qua bao rặm [Bm]đường, [B7]trải thân bao chiến [Em]trường, dãi nắng dầm mưa 
[G]Võ Nguyên Giáp tướng [D]quân, tên [Em]người ghi vào sử [Am]xanh 
Tiếp theo các bậc cha anh oai [D]hùng. 
 
[G]Võ Nguyên Giáp tướng [D]quân, tên [Em]người hai cuộc trường [Am]chinh, 
gắn theo nước mệnh nổi trôi oai [D]hùng 
Điện Biên Phủ chấn động địa [Em7]cầu, ngày thống nhất vang lừng năm [Am]châu, 
Không màng vinh hoa, không ngại buồn [D]phiền 
Cả cuộc [G]đời vì nước vì [Em]dân, mắt nhìn phía [G]trước, thẳng [D]bước 
 
Hôm nay người về đây, trên [Em]quê [Am]hương Quảng [G]Bình, 
Tay [Am]ôm Lệ [D]Thủy, soi [Am]mình bên dòng Kiến [D]Giang, 
Mắt [Am]nhìn xa [D]xăm, [Em7]núi non giang [D]sơn điệp trùng 
 
Nếu cuộc [Em]đời có cho đi lại từ [D]đầu 
Tướng Quân vẫn sẽ đi [G]lại con [D]đường mà người đã [G] [D] [G]đi. 
 
(Eửitặngcácđồngchílửaviệt(vvn-dav)thânyêu<3)

Loading...

Video hướng dẫn