Tướng Quân

≣≣
Tone gốc C#m: Capo 4 
 
1. Ngàn vạn binh [Am]đao giương cao hướng về phía trước [C]ta 
Chẳng làm ta bất [G]an như khi ta ở trước mặt [Am]nàng 
Đầu đội trời cao chân giẫm đất ngạo nghễ núi [C]sông 
Mà lòng như chết [G]đi khi hay tin nàng đã theo [Am]chồng 
 
2. Biển rộng trời [Am]cao đâu cũng là nhà đối với [C]ta 
Mà một nơi trú [G]chân trong tim nàng quá sao xa [Am]lạ 
Giọt lệ nam nhi không khi nào được rơi xuống [C]đâu 
Mà giờ em trót [G]theo ai nên ta đành phải buông [Am]sầu. 
 
ĐK: 
Rượu sầu nâng suốt [F]đêm cho quên đi ngày tháng u [G]buồn 
Rằng người ta mãi [Em]thương nay cũng đã mỗi người một [Am]phương 
Nàng còn hay nhớ [F]chăng khi xưa ta đã nói những [G]lời 
Dù ngày sau có [Em]ra sao ta vẫn muốn bên người [Am]thôi. 
 
Nàng sợ ta chiến [F]chinh bao năm không có ngày trở [G]lại 
Nàng cần người ở [Em]bên chăm lo săn sóc cho ngày [Am]mai 
Ngày ra đi chiếc [F]khăn em trao ta vẫn mang giữ [G]lại 
Hình dung em vẫn [Em]đang theo ta đi hết chặng đường [Am]dài.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)