highlight chords
Tưởng rằng đã [F] quên, cuộc tình sẽ [Bb] yên 
Tưởng rằng đã [Am] quên, nhưng tim yếu [C] mềm 
Một ngày thấy [Gm] em là đời bỗng [Bb] đêm vây [F] khốn [Bb]-[F]
Tưởng rằng đã [F] quên, cuộc tình sẽ [Bb] yên 
Tưởng rằng đã [Am] quên, thân đau muốn [C] nằm 
Vì từng bước [Gm] em là từng mũi [Bb] đinh cuồng [F] điên [Bb]-[F] 
Còn gì [Am] đâu những đóa hoa [Gm] hồng 
Vì trái [Bb] tim tội lỗi lưu [F] vong 
Còn gì [Am] đâu những má xưa [Gm] nồng 
Dù xác [Bb] thân còn phút ăn [C] năn 
Tưởng rằng đã [F] quên, cuộc tình sẽ [Bb] yên 
Tưởng rằng đã [Am] quên, em qua phố [C] rộng 
Một lời trối [Gm] trăn còn tìm thấy [Bb] trong đôi [F] mắt [Bb]-[F] 
Tưởng rằng đã [F] quên, cuộc tình sẽ [Bb] yên 
Tưởng rằng đã [Am] quên, tay em vẫn [C] còn 
Dựng đời bão [Gm] lên làm từng vết [Bb] thương hồn [F] nhiên
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tưởng rằng đã quên

Trịnh Công Sơn
Tưởng rằng đã [F] quên, cuộc tình sẽ [Bb] yên 
Tưởng rằng đã [Am] quên, nhưng tim yếu [C] mềm 
Một ngày thấy [Gm] em là đời bỗng [Bb] đêm vây [F] khốn [Bb]-[F]
Tưởng rằng đã [F] quên, cuộc tình sẽ [Bb] yên 
Tưởng rằng đã [Am] quên, thân đau muốn [C] nằm 
Vì từng bước [Gm] em là từng mũi [Bb] đinh cuồng [F] điên [Bb]-[F] 
Còn gì [Am] đâu những đóa hoa [Gm] hồng 
Vì trái [Bb] tim tội lỗi lưu [F] vong 
Còn gì [Am] đâu những má xưa [Gm] nồng 
Dù xác [Bb] thân còn phút ăn [C] năn 
Tưởng rằng đã [F] quên, cuộc tình sẽ [Bb] yên 
Tưởng rằng đã [Am] quên, em qua phố [C] rộng 
Một lời trối [Gm] trăn còn tìm thấy [Bb] trong đôi [F] mắt [Bb]-[F] 
Tưởng rằng đã [F] quên, cuộc tình sẽ [Bb] yên 
Tưởng rằng đã [Am] quên, tay em vẫn [C] còn 
Dựng đời bão [Gm] lên làm từng vết [Bb] thương hồn [F] nhiên

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com