1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tưởng rằng đã quên

Cuộn trang

Tưởng rằng đã [F] quên, cuộc tình sẽ [Bb] yên Tưởng rằng đã [Am] quên, nhưng tim yếu [C] mềm Một ngày thấy [Gm] em là đời bỗng [Bb] đêm vây [F] khốn [Bb]-[F] Tưởng rằng đã [F] quên, cuộc tình sẽ [Bb] yên Tưởng rằng đã [Am] quên, thân đau muốn [C] nằm Vì từng bước [Gm] em là từng mũi [Bb] đinh cuồng [F] điên [Bb]-[F] Còn gì [Am] đâu những đóa hoa [Gm] hồng Vì trái [Bb] tim tội lỗi lưu [F] vong Còn gì [Am] đâu những má xưa [Gm] nồng Dù xác [Bb] thân còn phút ăn [C] năn Tưởng rằng đã [F] quên, cuộc tình sẽ [Bb] yên Tưởng rằng đã [Am] quên, em qua phố [C] rộng Một lời trối [Gm] trăn còn tìm thấy [Bb] trong đôi [F] mắt [Bb]-[F] Tưởng rằng đã [F] quên, cuộc tình sẽ [Bb] yên Tưởng rằng đã [Am] quên, tay em vẫn [C] còn Dựng đời bão [Gm] lên làm từng vết [Bb] thương hồn [F] nhiên

Video hướng dẫn