1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tương tư 4

Cuộn trang

Phải [C] chi em đừng có chồng Và [G] anh còn đơn [C] côi Thì giờ [Dm] đây em đâu [C] buồn, anh đâu [F] sầu Đâu lo lắng, đâu phân [G] vân Chiều [F] qua ru em [C] ngủ, Chiều nay em theo [Am] chồng Thế hỏi [G] lòng có buồn [C] không? [C] Tiếc thương cũng rồi Đành [F] thôi ván đóng [C] thuyền Còn đâu ước mơ [F] gì cũng [C] thế [Dm] Nhưng lỡ yêu [Am] rồi, em [C] ơi biết bao [G] giờ Lòng [Am] mới quên được [G] người xưa hỡi [C] em? Phải [C] chi em đừng có chồng Và [G] anh không là riêng [C] ai Thì ngày [Dm] nay duyên đôi [C] mình không âm [F] thầm Không xa cách, không đau [G] thương Lòng [F] anh không than [C] thở Lệ em không chan [Am] nhòa Những khi [G] mình đến tìm [C] nhau

Video hướng dẫn