Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Túp lều lý tưởng

Cuộn trang

1. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng [Em] ước thật nhiều Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng [Am] ước bao nhiêu Mộng vàng hai đứa có chi là [Em] quá xa xôi Ta mơ một [D] mái nhà tranh ta mơ một [C] túp lều tình Đời mình đẹp [B7] mãi với em và [Em] anh Đời mình đẹp [B7] mãi dưới túp lều [Em] xinh. 2. Rồi mình đi kiếm liễu xanh mình [Em] kết làm mành Rồi mình xin khóm trúc xinh trồng [Am] hết chung quanh Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào [Em] khác chi tranh Ban mai mình [D] ngắm màu hoa đêm đêm mình [C] ngắm chị Hằng Dù nghèo cuộc [B7] sống vẫn thêm hào [Em] hoa Đời mình đẹp [B7] quá có ai bằng [Em] ta. ĐK: Túp lều lý [Em] tưởng của anh và của em đâu đâu nào anh ơi Túp lều lý tưởng của em và của [Am] anh đâu đâu nào em ơi Túp lều lý [Em] tưởng đó ta xây bằng [Dm] duyên bằng tình Không ai mà [C] yêu bằng mình khi ta đứng [B7] nhìn một đàn con [Em] xinh. 3. Tình mình không chắc dễ mua hạnh [Em] phúc bằng tiền Vì tiền chưa chắc đã cho cuộc [Am] sống như tiên Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ [Em] bấy nhiêu thôi Ta mơ một [D] mái nhà tranh Ta mơ một [C] túp lều tình Đời mình đẹp [B7] mãi với em và [Em] anh Đời mình đẹp [B7] mãi dưới túp lều [Em] xinh.