Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Túy ca

Cuộn trang

Thà rót cho [Em] ta trăm [G] nghìn chung rượu [Em] độc Đừng một [D] lời nào mai [Em] mỉa cho [G] nhau Đưa ta [D] đi, đưa ta [G] vào cơn [Em] lốc Cho mang [Am] mang, cho mang [C] mang ta đến tột đỉnh [B7] sầu. Này rót đi [Em] em từng chén buồn cay [G] đắng Cho ta [D] cười trong [Em] nỗi xót xa [Am] đưa Rót nữa đi [D] em, em [Em] rót đầy ly [G] cạn Say [C] giùm ta, say [B7] giùm ta như từ thuở bao [Em] giờ. Em cứ lên ngôi [Em] đi xin đừng [D] run và đừng [G] sợ Bởi ta [Am] say bởi ta [C] say nên thần [C] tượng cũng lu [B7] mờ Đêm đứng [Em] đó ta [G] ngồi nghe gió [Em] hú Trong âm [Am] vang, trong âm [C] vang, vang [B7] dậy sóng sông [Em] hồ. Rót nữa đi [D] em rồi mai về xứ [G] lạ Để mình [C] ta, để mình [Bm] ta, mình ta buồn cho héo hắc tim [Am] gan Hết thật rồi [D] sao thôi ta [G] xin từ [Em] tạ Cuộc tình [C] này, cuộc tình [Bm] này rồi [Em] cũng đến dở [B7] dang Này [Em] uống đi em một giọt [D] sầu ly [Em] biệt Cho ta [D] về trong [Em] nỗi nhớ buồn [G] tênh Xin đừng cho [D] ta thêm một lời nào tha [Em] thiết Bởi sông [C] dài, bởi sông dài ta [B7] còn mãi lênh [Em] đênh.