Túy Hồng Nhan - Lưu Y Đóa (lời Việt)

≣≣
[Em]Vó ngựa đạp ánh [D]trăng phồn [Em]hoa 
[C]Mười năm sinh tử [A]này chóng [D]qua 
Khắc tên [C]người dưới [D]mưa, [Em]hồng đậu tiễn đưa 
[Am]Máu tươi lại vấy lên đàn [Bm]xưa… 
 
[C]Người tấu, khúc [D]khuynh thiên hạ vì [Em]ai 
[Bm]Xích lân rơi đầu, vạn niên [Bm7]sầu 
[C]Đoạn dứt, nguyệt [D]vấn thê lương thanh [Em]lầu 
[Bm]Tuyết phủ màu, [Am]túy [Bm]hồng [Em]nhan 
 
[C]Nỗi đau, [D]chất đầy [Em]một chung rượu 
[C]Cố mộng, [Bm]đã cạn [A]chờ kiếp [D]sau 
[C]Gió âm xua câu [D]thề tàn [Em]mau 
Dòng [C]nước trôi, cũng [D]chôn vùi kỉ [Em]lâu… 
 
[Em] [D] [C] [Bm] 
 
[C]Kẻ sống, khắc [D]lên dung mạo người [Em]xưa 
[Bm]Tuyết rơi thanh trì tìm tri [Bm7]kỉ 
[C]Chỉ thấy, một [D]bóng cô liêu chim [Em]hồng 
[Bm]Cố nhân khi nào [Am]thôi chờ [Em]mong 
 
[C]Bút nghiên [D]đối ẩm [Em]luận anh hùng 
[C]Chén đồng [Bm]bên Nguyệt [A]chờ gió [D]đông 
[C]Xích Bích tương phùng [D]mộng thành [Em]âm 
Đàn [C]đứt dây nơi [D]minh hỏa dừng [Em]chân…. 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)