1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tuyên ngôn sứ vụ Tỉnh Dòng Ngôi Lời - Giuse

Lm. Fa Thăng
Nguồn: thanhcavietnam.net