1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tuyết lạnh

Cuộn trang

Tại anh đó nên duyên mình dở [Dm] dang Em nào mộng [D7] mơ quyền quý cao [Gm] sang Một căn nhà [C] nhỏ đôi trái tim [Dm] vàng Một giàn thiên lý giăng [C] ngang Đường tình hai đứa thênh [A7] thang Tại em đó nên duyên mình lẻ [Dm] loi Ai ngờ rằng [D7] đâu tình đã chia [Gm] phôi Tại em không [C] hiểu hay bởi do [Dm] trời? Trời đày hai đứa hai [C] nơi Để giờ [A7] nay thấy buồn cả [Dm] đôi Khi [D] xưa không nói nên đâu [Bm] ngờ Để giờ anh trách em ơ [Em] thờ Để giờ anh trách em hửng [A7] hờ Xa người yêu đành phụ bạc lời yêu [Em] thương Cho tình yêu tan [A7] tác cho đôi đường chia [Dm] ly Giờ xa cách nhau xin hiểu vì [Dm] đâu Anh đừng giận [D7] em đừng ] trách chi [Gm] em Thì thôi kỷ [C] niệm mình khắc trong [Dm] lòng Tình đầu nay đã không [C] mong Cầm bằng [A7] ôm tuyết lạnh mùa [Dm] đông

Video hướng dẫn