highlight chords
Tại anh đó nên duyên mình dở [Dm] dang
Em nào mộng [D7] mơ quyền quý cao [Gm] sang
Một căn nhà [C] nhỏ đôi trái tim [Dm] vàng
Một giàn thiên lý giăng [C] ngang
Đường tình hai đứa thênh [A7] thang
Tại em đó nên duyên mình lẻ [Dm] loi
Ai ngờ rằng [D7] đâu tình đã chia [Gm] phôi
Tại em không [C] hiểu hay bởi do [Dm] trời?
Trời đày hai đứa hai [C] nơi
Để giờ [A7] nay thấy buồn cả [Dm] đôi
Khi [D] xưa không nói nên đâu [Bm] ngờ
Để giờ anh trách em ơ [Em] thờ
Để giờ anh trách em hửng [A7] hờ
Xa người yêu đành phụ bạc lời yêu [Em] thương
Cho tình yêu tan [A7] tác cho đôi đường chia [Dm] ly
Giờ xa cách nhau xin hiểu vì [Dm] đâu
Anh đừng giận [D7] em đừng ] trách chi [Gm] em
Thì thôi kỷ [C] niệm mình khắc trong [Dm] lòng
Tình đầu nay đã không [C] mong
Cầm bằng [A7] ôm tuyết lạnh mùa [Dm] đông
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tuyết lạnh

Lê Minh Bằng
Tại anh đó nên duyên mình dở [Dm] dang
Em nào mộng [D7] mơ quyền quý cao [Gm] sang
Một căn nhà [C] nhỏ đôi trái tim [Dm] vàng
Một giàn thiên lý giăng [C] ngang
Đường tình hai đứa thênh [A7] thang
Tại em đó nên duyên mình lẻ [Dm] loi
Ai ngờ rằng [D7] đâu tình đã chia [Gm] phôi
Tại em không [C] hiểu hay bởi do [Dm] trời?
Trời đày hai đứa hai [C] nơi
Để giờ [A7] nay thấy buồn cả [Dm] đôi
Khi [D] xưa không nói nên đâu [Bm] ngờ
Để giờ anh trách em ơ [Em] thờ
Để giờ anh trách em hửng [A7] hờ
Xa người yêu đành phụ bạc lời yêu [Em] thương
Cho tình yêu tan [A7] tác cho đôi đường chia [Dm] ly
Giờ xa cách nhau xin hiểu vì [Dm] đâu
Anh đừng giận [D7] em đừng ] trách chi [Gm] em
Thì thôi kỷ [C] niệm mình khắc trong [Dm] lòng
Tình đầu nay đã không [C] mong
Cầm bằng [A7] ôm tuyết lạnh mùa [Dm] đông

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com