highlight chords
				             

       [C]      [D]   [Em] 
  
                  
Bỗng nhiên sao anh nhớ em rất nhiều 
     [C]     [D]    [G] 
  
               
Có lẽ vì em đã không còn đây 
       [C]         [D]     [G]    [Em] 
  
                            
Bỗng nhiên sao anh thấy trong lòng giá băng đến vô cùng 
     [C]      [D]     [Em]
  
                 
Dẫu mùa hè ánh nắng chiếu mọi nơi 
 

       [C]      [D]   [Em] 
  
                
Nếu bây giờ anh có em bên cạnh 
     [C]     [D]    [G] 
  
                
Có lẽ lòng anh đã rất hạnh phúc 
       [C]         [D]     [Bm]    [Em] 
  
                        
Nếu bây giờ em ở đâu, hãy cất bước quay trở về 
     [C]      [D]     [Em] 
  
                 
Anh vẫn còn yêu thiết tha mình em 
 

  
ĐK: 
     [C]     [D]    [G] 
  
                 
Tuyết mùa hè không có đâu hỡi em 
       [C]      [D]   [Em] 
  
                 
Do trong lòng anh nhớ em mà thôi 
       [C]         [D]     [Bm]    [Em] 
  
                         
Đến bây giờ anh hiểu ra là em quan trọng thế nào 
     [C]      [D]        
[E]/A 
                    
Không có em anh chẳng biết phải làm sao 
 

     [C]     [D]    [G] 
  
               
Biết bây giờ em ở nơi rất xa 
       [C]      [D]   [Em] 
  
                 
Không bao giờ em thứ tha cho anh 
       [C]         [D] 
 
              
Biết bây giờ anh ở nơi này 
      [G]    [Em] 
 
             
Tuyết rơi kín trong lòng 
       [C]      [D]   [Em] 
  
                     
Đã chôn sâu anh lấp trong nỗi tuyệt vọng 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tuyết mùa hè - Đan Trường

				             

       [C]      [D]   [Em] 
  
                  
Bỗng nhiên sao anh nhớ em rất nhiều 
     [C]     [D]    [G] 
  
               
Có lẽ vì em đã không còn đây 
       [C]         [D]     [G]    [Em] 
  
                            
Bỗng nhiên sao anh thấy trong lòng giá băng đến vô cùng 
     [C]      [D]     [Em]
  
                 
Dẫu mùa hè ánh nắng chiếu mọi nơi 
 

       [C]      [D]   [Em] 
  
                
Nếu bây giờ anh có em bên cạnh 
     [C]     [D]    [G] 
  
                
Có lẽ lòng anh đã rất hạnh phúc 
       [C]         [D]     [Bm]    [Em] 
  
                        
Nếu bây giờ em ở đâu, hãy cất bước quay trở về 
     [C]      [D]     [Em] 
  
                 
Anh vẫn còn yêu thiết tha mình em 
 

  
ĐK: 
     [C]     [D]    [G] 
  
                 
Tuyết mùa hè không có đâu hỡi em 
       [C]      [D]   [Em] 
  
                 
Do trong lòng anh nhớ em mà thôi 
       [C]         [D]     [Bm]    [Em] 
  
                         
Đến bây giờ anh hiểu ra là em quan trọng thế nào 
     [C]      [D]        
[E]/A 
                    
Không có em anh chẳng biết phải làm sao 
 

     [C]     [D]    [G] 
  
               
Biết bây giờ em ở nơi rất xa 
       [C]      [D]   [Em] 
  
                 
Không bao giờ em thứ tha cho anh 
       [C]         [D] 
 
              
Biết bây giờ anh ở nơi này 
      [G]    [Em] 
 
             
Tuyết rơi kín trong lòng 
       [C]      [D]   [Em] 
  
                     
Đã chôn sâu anh lấp trong nỗi tuyệt vọng 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com