1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tuyết mùa hè - Đan Trường

Cuộn trang

[C] [D] [Em] Bỗng nhiên sao anh nhớ em rất nhiều [C] [D] [G] Có lẽ vì em đã không còn đây [C] [D] [G] [Em] Bỗng nhiên sao anh thấy trong lòng giá băng đến vô cùng [C] [D] [Em] Dẫu mùa hè ánh nắng chiếu mọi nơi [C] [D] [Em] Nếu bây giờ anh có em bên cạnh [C] [D] [G] Có lẽ lòng anh đã rất hạnh phúc [C] [D] [Bm] [Em] Nếu bây giờ em ở đâu, hãy cất bước quay trở về [C] [D] [Em] Anh vẫn còn yêu thiết tha mình em ĐK: [C] [D] [G] Tuyết mùa hè không có đâu hỡi em [C] [D] [Em] Do trong lòng anh nhớ em mà thôi [C] [D] [Bm] [Em] Đến bây giờ anh hiểu ra là em quan trọng thế nào [C] [D] [E]/A Không có em anh chẳng biết phải làm sao [C] [D] [G] Biết bây giờ em ở nơi rất xa [C] [D] [Em] Không bao giờ em thứ tha cho anh [C] [D] Biết bây giờ anh ở nơi này [G] [Em] Tuyết rơi kín trong lòng [C] [D] [Em] Đã chôn sâu anh lấp trong nỗi tuyệt vọng

Video hướng dẫn