1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tuyết mùa hè

Cuộn trang

1. Bỗng nhiên [C] sao anh nhớ [D] em rất [Em] nhiều Có lẽ [C] vì em đã [D] không còn [G] đây Bỗng nhiên [C] sao anh thấy [D] trong lòng [Bm] giá băng đến vô [Em] cùng Dẫu mùa [C] hè ánh nắng [D] chiếu mọi [Em] nơi. 2. Nếu bây [C] giờ anh có [D] em bên [Em] cạnh Có lẽ [C] lòng anh đã [D] rất hạnh [G] phúc Nếu bây [C] giờ em ở [D] đâu, hãy cất [Bm] bước quay trở [Em] về Anh vẫn [C] còn yêu thiết [D] tha mình [Em] em. ĐK: Tuyết mùa [C] hè không có [D] đâu hỡi [G] em Do trong [C] lòng anh nhớ [D] em mà [Em] thôi Đến bây [C] giờ anh hiểu [D] ra là [Bm] em quan trọng thế [Em] nào Không có [C] em anh chẳng [D] biết phải làm [Em] sao? Biết bây [C] giờ em ở [D] nơi rất [G] xa Không bao [C] giờ em thứ [D] tha cho [Em] anh Biết bây [C] giờ anh ở [D] nơi này [Bm] tuyết rơi kín trong [Em] lòng Đã chôn [C] sâu anh lấp [D] trong nỗi tuyệt [Em] vọng.

Video hướng dẫn