highlight chords
				               [Am]         
Ngoài kia tuyết rơi đầy 
              [Dm]  
Sao không đến bên em chiều nay 
        [E7]    
Ngoài kia tuyết rơi rơi 
             [Am]  [A7] 
Trong băng giá tim em tả tơi. 
 

      [Dm]   [C]   
Đâu đây đám tang u buồn 
        [Am]     
Mắt ai vương lệ thẫn thờ 
         [E7]    
Lũ chim trên cành ngu ngơ 
           [Am]  
Khóc thương ai đời bơ vơ. 
 

             [Dm]  [C] 
Không có anh vuốt ve đêm nay 
              [F] 
Môi mắt em xanh xao hao gầy 
         [E7]     
Tuyết vẫn rơi đầy trên cây 
             [Am]  [A7] 
Gi ôn tố như vô tình qua đây. 
 

     [Dm]   [Am]    [E7]  [Am] [Dm]  [Am] [E7] [Am] 
Lá là la là la là la . Ú ù u ù u ù u . 
 

          
Tuyết vẫn rơi rơi 
                   
Chiều nay sao anh không đến bên em? 
           
Tuyết rơi tuyết rơi 
                  
Phủ kín hồn em một màu tang trắng. 
 

        [Dm]         
Buồn ơi ta khóc thương thân mình 
         [Am]     
Vắng em căn phòng giá lạnh 
        [E7]     
Nỗi cô đơn nào không đau 
            [Am]  
Nhớ thương bao giờ qua mau. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tuyết rơi

				               [Am]         
Ngoài kia tuyết rơi đầy 
              [Dm]  
Sao không đến bên em chiều nay 
        [E7]    
Ngoài kia tuyết rơi rơi 
             [Am]  [A7] 
Trong băng giá tim em tả tơi. 
 

      [Dm]   [C]   
Đâu đây đám tang u buồn 
        [Am]     
Mắt ai vương lệ thẫn thờ 
         [E7]    
Lũ chim trên cành ngu ngơ 
           [Am]  
Khóc thương ai đời bơ vơ. 
 

             [Dm]  [C] 
Không có anh vuốt ve đêm nay 
              [F] 
Môi mắt em xanh xao hao gầy 
         [E7]     
Tuyết vẫn rơi đầy trên cây 
             [Am]  [A7] 
Gi ôn tố như vô tình qua đây. 
 

     [Dm]   [Am]    [E7]  [Am] [Dm]  [Am] [E7] [Am] 
Lá là la là la là la . Ú ù u ù u ù u . 
 

          
Tuyết vẫn rơi rơi 
                   
Chiều nay sao anh không đến bên em? 
           
Tuyết rơi tuyết rơi 
                  
Phủ kín hồn em một màu tang trắng. 
 

        [Dm]         
Buồn ơi ta khóc thương thân mình 
         [Am]     
Vắng em căn phòng giá lạnh 
        [E7]     
Nỗi cô đơn nào không đau 
            [Am]  
Nhớ thương bao giờ qua mau. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com