highlight chords
Anh [C] biết chiều nay em anh buồn [Dm] lắm 
Đã [G] hẹn nhưng [G7] chẳng thấy bóng anh [C] sang [C7]
Khi [F] nắng cổng [Dm] trường soi bước [C] em 
Khi chiều kéo [Am] lại bao nhiêu nhớ [Dm] mong 
Khi đường mây [G7] chờ anh tung cánh [C] sắt.
Đây [C] áo bay màu xanh xanh như tình [Dm] ái 
Thắt [G] lại khăn [G7] ấm chính em [C] đan [C7]
Khi [F] gió quay [Dm] cuồng sau cánh [C] bay
Con tàu thét [Am] gầm cho tim ngất [Dm] ngây 
Phi đạo chạy [G7] dài anh cất cánh bay [C] lên. 
Ngả nghiêng cánh [C] chim con tàu sẽ [F] rời, rời xa thành phố [C] rồi [G7]
Mây giăng thật [C] thấp mây đan lụa [F] trắng mây pha màu [C] nắng. [G7] 
Vượt cao vút [C] cao mây trời kết [F] thành một vùng tuyết trắng [C] ngần [G]
Tuyết ơi xin [Dm] nhuộm trắng trong tâm [G7] hồn em gái nhỏ tôi [C] thương. 
Khi [C] nắng chiều đi không gian chợt [Dm] tối 
Xóa [G] nhòa vùng [G7] tuyết trắng mông [C] mênh [C7]
Anh [F] ước sao [Dm] tình mình như tuyết [C] trinh 
Cho dù chúng [Am] mình không gian cách [Dm] chia 
Cho dù tuyết [G7] trắng đã chìm trong màn [C] đêm.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tuyết trắng

Trần Thiện Thanh
Anh [C] biết chiều nay em anh buồn [Dm] lắm 
Đã [G] hẹn nhưng [G7] chẳng thấy bóng anh [C] sang [C7]
Khi [F] nắng cổng [Dm] trường soi bước [C] em 
Khi chiều kéo [Am] lại bao nhiêu nhớ [Dm] mong 
Khi đường mây [G7] chờ anh tung cánh [C] sắt.
Đây [C] áo bay màu xanh xanh như tình [Dm] ái 
Thắt [G] lại khăn [G7] ấm chính em [C] đan [C7]
Khi [F] gió quay [Dm] cuồng sau cánh [C] bay
Con tàu thét [Am] gầm cho tim ngất [Dm] ngây 
Phi đạo chạy [G7] dài anh cất cánh bay [C] lên. 
Ngả nghiêng cánh [C] chim con tàu sẽ [F] rời, rời xa thành phố [C] rồi [G7]
Mây giăng thật [C] thấp mây đan lụa [F] trắng mây pha màu [C] nắng. [G7] 
Vượt cao vút [C] cao mây trời kết [F] thành một vùng tuyết trắng [C] ngần [G]
Tuyết ơi xin [Dm] nhuộm trắng trong tâm [G7] hồn em gái nhỏ tôi [C] thương. 
Khi [C] nắng chiều đi không gian chợt [Dm] tối 
Xóa [G] nhòa vùng [G7] tuyết trắng mông [C] mênh [C7]
Anh [F] ước sao [Dm] tình mình như tuyết [C] trinh 
Cho dù chúng [Am] mình không gian cách [Dm] chia 
Cho dù tuyết [G7] trắng đã chìm trong màn [C] đêm.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com