Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tuyết trắng

Cuộn trang

Anh [C] biết chiều nay em anh buồn [Dm] lắm Đã [G] hẹn nhưng [G7] chẳng thấy bóng anh [C] sang [C7] Khi [F] nắng cổng [Dm] trường soi bước [C] em Khi chiều kéo [Am] lại bao nhiêu nhớ [Dm] mong Khi đường mây [G7] chờ anh tung cánh [C] sắt. Đây [C] áo bay màu xanh xanh như tình [Dm] ái Thắt [G] lại khăn [G7] ấm chính em [C] đan [C7] Khi [F] gió quay [Dm] cuồng sau cánh [C] bay Con tàu thét [Am] gầm cho tim ngất [Dm] ngây Phi đạo chạy [G7] dài anh cất cánh bay [C] lên. Ngả nghiêng cánh [C] chim con tàu sẽ [F] rời, rời xa thành phố [C] rồi [G7] Mây giăng thật [C] thấp mây đan lụa [F] trắng mây pha màu [C] nắng. [G7] Vượt cao vút [C] cao mây trời kết [F] thành một vùng tuyết trắng [C] ngần [G] Tuyết ơi xin [Dm] nhuộm trắng trong tâm [G7] hồn em gái nhỏ tôi [C] thương. Khi [C] nắng chiều đi không gian chợt [Dm] tối Xóa [G] nhòa vùng [G7] tuyết trắng mông [C] mênh [C7] Anh [F] ước sao [Dm] tình mình như tuyết [C] trinh Cho dù chúng [Am] mình không gian cách [Dm] chia Cho dù tuyết [G7] trắng đã chìm trong màn [C] đêm.