1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Twinkle, Twinkle Little Star

Cuộn trang

[C]Twinkle, twinkle [F]little [C]star. [F]How I [C]wonder [G]what you [C]are. [C]Up [F]above the [C]world so [G]high, [C]Like a [F]diamond [C]in the [G]sky. [C]Twinkle, twinkle [F]little [C]star. [F]How I [C]wonder [G]what you [C]are.

Video hướng dẫn