highlight chords
[A7]Well shake it up [D]ba by, now [G](s hake it [A]up ba by)
Twist and shout (twist and shout)
c'mon, c'mon, c'mon, c'mon baby, now (c'mon, baby)
c'mon and work it on out (work it on out)
Well, work it on ou t (work it on out)
You know you look so good (look so good)
You know you got me goin' now (got me goin')
[A7]Ju st like you knew you [D]wo [G]uld (l ike I knew [A]you w [A7]ould oo oo)
Well [A7]shake it up [D]ba by, now [G](s hake it [A]up ba by)
Twist and shout (twist and shout)
c'mon, c'mon, c'mon, c'mon baby, now (c'mon, baby)
[A7]c'm on and work [D]it on out [G](w ork [A]it o n [A7]out oo oo)
You [A7]k now you [D]twi sty little [G]girl (t wisty [A]little g irl)
You know you twist so fine (twist so fine)
C'mon and twist a little closer, now (twist a little closer)
[A7]And let me [D]know that you're mine [G](l et me know [A]you' re [A7]mine oo oo)
(Instrumental Break  4 measures)
[A]A hh  ahh  ahh  ahh, [A7]W ow!(scream) [D]Baby, [G]now (s hake it [A]up ba by)
[A7]Tw ist and [D]sh [G]out (t wist [A]and sh out)
c'mon, c'mon, c'mon, c'mon baby, now (c'mon, baby)
[A7]c'm on and [D]work it on out [G](w ork [A]it o n [A7]out oo oo)
[A7]You know [D]you twisty little girl [G](t wisty little [A]gi rl)
You know you twist so fine (twist so fine)
C'mon and twist a little closer, now (twist a little closer)
And [A7]let me know [D]t hat you're mine [G](l et me [A]know yo u're [A7]mine oo oo)
[A7]Well shake it, shake [D]it, shake it baby, now [G](s hake it [A]up b aby) 3x
[A]Ahh   ahh  ahh  ahh [G] [D]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Twist And Shout

The Beatles
[A7]Well shake it up [D]ba by, now [G](s hake it [A]up ba by)
Twist and shout (twist and shout)
c'mon, c'mon, c'mon, c'mon baby, now (c'mon, baby)
c'mon and work it on out (work it on out)
Well, work it on ou t (work it on out)
You know you look so good (look so good)
You know you got me goin' now (got me goin')
[A7]Ju st like you knew you [D]wo [G]uld (l ike I knew [A]you w [A7]ould oo oo)
Well [A7]shake it up [D]ba by, now [G](s hake it [A]up ba by)
Twist and shout (twist and shout)
c'mon, c'mon, c'mon, c'mon baby, now (c'mon, baby)
[A7]c'm on and work [D]it on out [G](w ork [A]it o n [A7]out oo oo)
You [A7]k now you [D]twi sty little [G]girl (t wisty [A]little g irl)
You know you twist so fine (twist so fine)
C'mon and twist a little closer, now (twist a little closer)
[A7]And let me [D]know that you're mine [G](l et me know [A]you' re [A7]mine oo oo)
(Instrumental Break  4 measures)
[A]A hh  ahh  ahh  ahh, [A7]W ow!(scream) [D]Baby, [G]now (s hake it [A]up ba by)
[A7]Tw ist and [D]sh [G]out (t wist [A]and sh out)
c'mon, c'mon, c'mon, c'mon baby, now (c'mon, baby)
[A7]c'm on and [D]work it on out [G](w ork [A]it o n [A7]out oo oo)
[A7]You know [D]you twisty little girl [G](t wisty little [A]gi rl)
You know you twist so fine (twist so fine)
C'mon and twist a little closer, now (twist a little closer)
And [A7]let me know [D]t hat you're mine [G](l et me [A]know yo u're [A7]mine oo oo)
[A7]Well shake it, shake [D]it, shake it baby, now [G](s hake it [A]up b aby) 3x
[A]Ahh   ahh  ahh  ahh [G] [D]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com