highlight chords
Oh my [G] love u hold my [Em] hand
Let me [Am]feel the beauty of [D] the world
Shining[G] stars in ur [Em] eyes
And mean [Am] what love is [D] really like
Like a [G] bird flys in [Em] the sky
Lends it[Am] color and make[D] it bright
Like a [G] fish swims in[Em] the sea
Living [Am]every day a happy [G] dream
[G] I really want to be a [Bm] butterfly
Fly [Em] in the true in my [Am] life
[D] Every day and [G] night
Every word U [Bm] say
I [Em] try to cherish [Am] it all my [D] life
[G] I really want to be a [Bm] butterfly
Fly [Em] in the truth in your [Am] life
[D] When U have to [G] go
We have to say [Bm] goodbye
But [Em] I will keep on dreaming [Am] of ur smile [G]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Two Butterflies

Pang Long
Oh my [G] love u hold my [Em] hand
Let me [Am]feel the beauty of [D] the world
Shining[G] stars in ur [Em] eyes
And mean [Am] what love is [D] really like
Like a [G] bird flys in [Em] the sky
Lends it[Am] color and make[D] it bright
Like a [G] fish swims in[Em] the sea
Living [Am]every day a happy [G] dream
[G] I really want to be a [Bm] butterfly
Fly [Em] in the true in my [Am] life
[D] Every day and [G] night
Every word U [Bm] say
I [Em] try to cherish [Am] it all my [D] life
[G] I really want to be a [Bm] butterfly
Fly [Em] in the truth in your [Am] life
[D] When U have to [G] go
We have to say [Bm] goodbye
But [Em] I will keep on dreaming [Am] of ur smile [G]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com