highlight chords
* Lời (theo đúng sheet) qua phần trình bày của ca sĩ Thu Giang
Nàng [C] ơi tay đêm đang giăng mềm
Trăng [F] đan qua cành muôn [C] tơ êm
Mây [Dm] nhung pha [C] mầu thu trên [G7] trời
Sương [C] lam phơi [G7] mầu thu muôn [C] nơi 
Vàng [C] sao im im trên hoa gầy
Tương [F] tư ôi người thôi [C] qua đây
Năm [Dm] xưa ôi [C] nàng quên câu [G7] thề
Hoa [C] vừa đưa [Fm] hương gây đê [C] mê
Cây [F] đàn yêu đương làm bằng [C] thơ
Cây [Fm] đàn yêu đương run trong [C] mơ
Hồn về trên [Dm] môi kêu: Em ơi
Thuyền [C] hồn không [Dm] đi lên chơi [Am] vơi
Tôi [E] qua tim nàng vay du dương
Tôi [Am] mang lên lầu, lên Cung Thương 
Tôi [Dm] không bao [C] giờ quên yêu [G7] nàng
Tình [Dm] tang tôi nghe như tình [G7] lang 
Nàng [C] ơi tay đêm đang giăng mềm
Trăng [F] đan qua cành muôn [C] tơ êm
Mây [Dm] nhung pha [C] mầu thu trên [G7] trời
Sương [C] lam phơi [G7] mầu thu muôn [C] nơi 
Vàng [C] sao im im trên hoa gầy
Tương [F] tư ôi người thôi [C] qua đây
Năm [Dm] xưa ôi [C] nàng quên câu [G7] thề
Hoa [C] vừa đưa [Fm] hương gây đê [C] mê
Yêu [F] nàng bao nhiêu trong lòng [C] tôi
Yêu [Fm] nàng bao nhiêu trên đôi [C] môi
Đâu tìm Đào [Dm] Nguyên cho xa xôi
Đào Nguyên trong [C] lòng nàng đây [Am] thôi
Thu [E] ôm muôn hồn lên phiêu diêu
Sao [Am] tôi không màng kêu: Em yêu
Trăng [Dm] nay không [C] nàng như trăng [G7] thiu
Đêm [C] nay không [G] nàng như đêm [C] hiu
Buồn [C] lưu cây đào tìm hơi xuân
Buồn [F] sang cây tùng thăm đông [C] quân
Ô [Dm] hay buồn [C] vương cây ngô [G7] đồng
Vàng [C] rơi, vàng [Fm] rơi thu mênh [C] mông
Buồn [C] lưu cây đào tìm hơi xuân
Buồn [F] sang cây tùng thăm đông [C] quân
Ô [Dm] hay buồn [C] vương cây ngô [G7] đồng
Vàng [C] rơi, vàng [Fm] rơi thu mênh [C] mông 
Vàng rơi, vàng [Fm] rơi thu mênh [C] mông
--------------------
* Lời (cách điệu) qua phần trình bày của ca sĩ Camille Huyền
Nàng [C] ơi tay đêm đang giăng mềm
Trăng [F] đan qua cành muôn [C] tơ êm
Mây [Dm] nhung pha [C] mầu thu trên [G7] trời
Sương [C] lam phơi [G7] mầu thu muôn [C] nơi 
Vàng [C] sao im im trên hoa gầy
Tương [F] tư ôi người thôi [C] qua đây
Năm [Dm] xưa ôi [C] nàng quên câu [G7] thề
Hoa [C] vừa đưa [Fm] hương gây đê [C] mê
Yêu [F] nàng bao nhiêu trong lòng [C] tôi
Yêu [Fm] nàng bao nhiêu trên đôi [C] môi
Đâu tìm Đào [Dm] Nguyên cho xa xôi
Đào Nguyên trong [C] lòng nàng đây [Am] thôi
Tôi [E] qua tim nàng vay du dương
Tôi [Am] mang lên lầu, lên Cung Thương 
Tôi [Dm] không bao [C] giờ quên yêu [G7] nàng
Tình [Dm] tang tôi nghe như tình [G7] lang 
Buồn [C] lưu cây đào tìm hơi xuân
Buồn [F] sang cây tùng thăm đông [C] quân
Ô [Dm] hay buồn [C] vương cây ngô [G7] đồng
Vàng [C] rơi, vàng [Fm] rơi thu mênh [C] mông
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tỳ bà

Phạm Duy , Bích Khê
* Lời (theo đúng sheet) qua phần trình bày của ca sĩ Thu Giang
Nàng [C] ơi tay đêm đang giăng mềm
Trăng [F] đan qua cành muôn [C] tơ êm
Mây [Dm] nhung pha [C] mầu thu trên [G7] trời
Sương [C] lam phơi [G7] mầu thu muôn [C] nơi 
Vàng [C] sao im im trên hoa gầy
Tương [F] tư ôi người thôi [C] qua đây
Năm [Dm] xưa ôi [C] nàng quên câu [G7] thề
Hoa [C] vừa đưa [Fm] hương gây đê [C] mê
Cây [F] đàn yêu đương làm bằng [C] thơ
Cây [Fm] đàn yêu đương run trong [C] mơ
Hồn về trên [Dm] môi kêu: Em ơi
Thuyền [C] hồn không [Dm] đi lên chơi [Am] vơi
Tôi [E] qua tim nàng vay du dương
Tôi [Am] mang lên lầu, lên Cung Thương 
Tôi [Dm] không bao [C] giờ quên yêu [G7] nàng
Tình [Dm] tang tôi nghe như tình [G7] lang 
Nàng [C] ơi tay đêm đang giăng mềm
Trăng [F] đan qua cành muôn [C] tơ êm
Mây [Dm] nhung pha [C] mầu thu trên [G7] trời
Sương [C] lam phơi [G7] mầu thu muôn [C] nơi 
Vàng [C] sao im im trên hoa gầy
Tương [F] tư ôi người thôi [C] qua đây
Năm [Dm] xưa ôi [C] nàng quên câu [G7] thề
Hoa [C] vừa đưa [Fm] hương gây đê [C] mê
Yêu [F] nàng bao nhiêu trong lòng [C] tôi
Yêu [Fm] nàng bao nhiêu trên đôi [C] môi
Đâu tìm Đào [Dm] Nguyên cho xa xôi
Đào Nguyên trong [C] lòng nàng đây [Am] thôi
Thu [E] ôm muôn hồn lên phiêu diêu
Sao [Am] tôi không màng kêu: Em yêu
Trăng [Dm] nay không [C] nàng như trăng [G7] thiu
Đêm [C] nay không [G] nàng như đêm [C] hiu
Buồn [C] lưu cây đào tìm hơi xuân
Buồn [F] sang cây tùng thăm đông [C] quân
Ô [Dm] hay buồn [C] vương cây ngô [G7] đồng
Vàng [C] rơi, vàng [Fm] rơi thu mênh [C] mông
Buồn [C] lưu cây đào tìm hơi xuân
Buồn [F] sang cây tùng thăm đông [C] quân
Ô [Dm] hay buồn [C] vương cây ngô [G7] đồng
Vàng [C] rơi, vàng [Fm] rơi thu mênh [C] mông 
Vàng rơi, vàng [Fm] rơi thu mênh [C] mông
--------------------
* Lời (cách điệu) qua phần trình bày của ca sĩ Camille Huyền
Nàng [C] ơi tay đêm đang giăng mềm
Trăng [F] đan qua cành muôn [C] tơ êm
Mây [Dm] nhung pha [C] mầu thu trên [G7] trời
Sương [C] lam phơi [G7] mầu thu muôn [C] nơi 
Vàng [C] sao im im trên hoa gầy
Tương [F] tư ôi người thôi [C] qua đây
Năm [Dm] xưa ôi [C] nàng quên câu [G7] thề
Hoa [C] vừa đưa [Fm] hương gây đê [C] mê
Yêu [F] nàng bao nhiêu trong lòng [C] tôi
Yêu [Fm] nàng bao nhiêu trên đôi [C] môi
Đâu tìm Đào [Dm] Nguyên cho xa xôi
Đào Nguyên trong [C] lòng nàng đây [Am] thôi
Tôi [E] qua tim nàng vay du dương
Tôi [Am] mang lên lầu, lên Cung Thương 
Tôi [Dm] không bao [C] giờ quên yêu [G7] nàng
Tình [Dm] tang tôi nghe như tình [G7] lang 
Buồn [C] lưu cây đào tìm hơi xuân
Buồn [F] sang cây tùng thăm đông [C] quân
Ô [Dm] hay buồn [C] vương cây ngô [G7] đồng
Vàng [C] rơi, vàng [Fm] rơi thu mênh [C] mông

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com