1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tỳ bà

Cuộn trang

* Lời (theo đúng sheet) qua phần trình bày của ca sĩ Thu Giang Nàng [C] ơi tay đêm đang giăng mềm Trăng [F] đan qua cành muôn [C] tơ êm Mây [Dm] nhung pha [C] mầu thu trên [G7] trời Sương [C] lam phơi [G7] mầu thu muôn [C] nơi Vàng [C] sao im im trên hoa gầy Tương [F] tư ôi người thôi [C] qua đây Năm [Dm] xưa ôi [C] nàng quên câu [G7] thề Hoa [C] vừa đưa [Fm] hương gây đê [C] mê Cây [F] đàn yêu đương làm bằng [C] thơ Cây [Fm] đàn yêu đương run trong [C] mơ Hồn về trên [Dm] môi kêu: Em ơi Thuyền [C] hồn không [Dm] đi lên chơi [Am] vơi Tôi [E] qua tim nàng vay du dương Tôi [Am] mang lên lầu, lên Cung Thương Tôi [Dm] không bao [C] giờ quên yêu [G7] nàng Tình [Dm] tang tôi nghe như tình [G7] lang Nàng [C] ơi tay đêm đang giăng mềm Trăng [F] đan qua cành muôn [C] tơ êm Mây [Dm] nhung pha [C] mầu thu trên [G7] trời Sương [C] lam phơi [G7] mầu thu muôn [C] nơi Vàng [C] sao im im trên hoa gầy Tương [F] tư ôi người thôi [C] qua đây Năm [Dm] xưa ôi [C] nàng quên câu [G7] thề Hoa [C] vừa đưa [Fm] hương gây đê [C] mê Yêu [F] nàng bao nhiêu trong lòng [C] tôi Yêu [Fm] nàng bao nhiêu trên đôi [C] môi Đâu tìm Đào [Dm] Nguyên cho xa xôi Đào Nguyên trong [C] lòng nàng đây [Am] thôi Thu [E] ôm muôn hồn lên phiêu diêu Sao [Am] tôi không màng kêu: Em yêu Trăng [Dm] nay không [C] nàng như trăng [G7] thiu Đêm [C] nay không [G] nàng như đêm [C] hiu Buồn [C] lưu cây đào tìm hơi xuân Buồn [F] sang cây tùng thăm đông [C] quân Ô [Dm] hay buồn [C] vương cây ngô [G7] đồng Vàng [C] rơi, vàng [Fm] rơi thu mênh [C] mông Buồn [C] lưu cây đào tìm hơi xuân Buồn [F] sang cây tùng thăm đông [C] quân Ô [Dm] hay buồn [C] vương cây ngô [G7] đồng Vàng [C] rơi, vàng [Fm] rơi thu mênh [C] mông Vàng rơi, vàng [Fm] rơi thu mênh [C] mông -------------------- * Lời (cách điệu) qua phần trình bày của ca sĩ Camille Huyền Nàng [C] ơi tay đêm đang giăng mềm Trăng [F] đan qua cành muôn [C] tơ êm Mây [Dm] nhung pha [C] mầu thu trên [G7] trời Sương [C] lam phơi [G7] mầu thu muôn [C] nơi Vàng [C] sao im im trên hoa gầy Tương [F] tư ôi người thôi [C] qua đây Năm [Dm] xưa ôi [C] nàng quên câu [G7] thề Hoa [C] vừa đưa [Fm] hương gây đê [C] mê Yêu [F] nàng bao nhiêu trong lòng [C] tôi Yêu [Fm] nàng bao nhiêu trên đôi [C] môi Đâu tìm Đào [Dm] Nguyên cho xa xôi Đào Nguyên trong [C] lòng nàng đây [Am] thôi Tôi [E] qua tim nàng vay du dương Tôi [Am] mang lên lầu, lên Cung Thương Tôi [Dm] không bao [C] giờ quên yêu [G7] nàng Tình [Dm] tang tôi nghe như tình [G7] lang Buồn [C] lưu cây đào tìm hơi xuân Buồn [F] sang cây tùng thăm đông [C] quân Ô [Dm] hay buồn [C] vương cây ngô [G7] đồng Vàng [C] rơi, vàng [Fm] rơi thu mênh [C] mông

Video hướng dẫn