1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ừ thì thôi

Cuộn trang

1. Đêm dài quá [G] dài giấc ngủ chờ [Bm] ai Mà sao không [Em] đến cứ đong đưa [D7] hoài trên ngọn tình [G] cây Giấc ngủ khóc tình khóc một niềm [Bm] tin Khóc rồi lặng [Am] thinh lặng thinh một [D7] mình một mình mình [G] thôi Ừ thì thôi về [D7] lại đời [Em] tôi , về tìm đôi [Am] chút Chút tim yêu [C] nào chưa dành cho [G] anh Ừ thì quên ừ [D7] rồi thì [Em] quen tình như con [Am] nước cứ trôi xa [C] mờ Cứ trôi lững [Am] lờ cứ [D7] mộng cứ [G][D7] 2. Xa mặt cách [G] lòng kẻ đợi người [Bm] trông Chờ mong chẳng [Em] thấy cách chia đôi [D7] dòng cách vạn nghìn [G] sông Sông [D7] cạn đá [G] mòn tiếng người nỉ [Bm] non Tưởng chừng vàng [Am] son vàng son một [D7] thời một thời mà [G] thôi Ừ thì thôi về [D7] lại đời [Em] tôi, còn đây đôi [A] chút Chút tim yêu [C] này biết dành cho [G] ai Ừ thì quen ừ [D7] rồi thì [Em] quên tình như con [A] sóng nát tan trong [C] lòng Khóc than tơ [Am] hồng duyên [D7] tình long [G] đong * Tình như con [C] sóng nát tan trong [Am] lòng Khóc than tơ [D7] hồng chỉ là hư [G] không

Video hướng dẫn