highlight chords
1. Ceux [G] sont les [C] meilleurs e-[D] quipes [Em][C]
Sie [G] sind die [C] allerbesten [D] Mannschaf-[G] ten
[C] The main e-[D] vent
Die [G] Meister, Die [C] Besten, 
Les [F] Grandes. [E][A] quipes
The [D] Champions
2. Une [G] grande [C] reuni-[D] on [Em][C]
Eine [G] grosse [C] sportliche Ve-[D] ranstal-[G] tung
[C] The main e-[D] vent
Ils sont les [G] meilleurs [C] Sie sind die bes-[G] ten
These are the [Am] champions [C][D]
Die [G] Meister, Die [C] Besten, 
Les [F] Grandes. [E][A] quipes
The [D] Champions
Die [G] Meister, Die [C] Besten, 
Les [F] Grandes. [E][A] quipes
The [D] Champions
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Uefa Champions League

Tony Britten
1. Ceux [G] sont les [C] meilleurs e-[D] quipes [Em][C]
Sie [G] sind die [C] allerbesten [D] Mannschaf-[G] ten
[C] The main e-[D] vent
Die [G] Meister, Die [C] Besten, 
Les [F] Grandes. [E][A] quipes
The [D] Champions
2. Une [G] grande [C] reuni-[D] on [Em][C]
Eine [G] grosse [C] sportliche Ve-[D] ranstal-[G] tung
[C] The main e-[D] vent
Ils sont les [G] meilleurs [C] Sie sind die bes-[G] ten
These are the [Am] champions [C][D]
Die [G] Meister, Die [C] Besten, 
Les [F] Grandes. [E][A] quipes
The [D] Champions
Die [G] Meister, Die [C] Besten, 
Les [F] Grandes. [E][A] quipes
The [D] Champions

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com