highlight chords
				             [C]   [Am]    [F]    
Oh, my love, my darling, 
  [G]        [C]   
I hunger for your touch, 
  [Am]     [G]     
A long lonely time, and 
 [C]     [Am]   [F]    
time goes by, so slowly, 
   [G]       [C]   
And time can do so much, 
   [Am]    [Em]  
Are you still mine, 
  [C]         [Am]       
I need your love, I need your love, 
   [F]     [G]    [C] 
God speed your love, to me, 
 

    [F]      [G]   
Well, lonely river flows, 
    [F]      [G]  
To the sea, to the sea, 
 [F]       [G]       [C]  
I"ll be coming home, wait for me, 
 [F]      [G]   
Lonely river flows, 
    [F]      [G]  
to the sea, to the sea 
 [F]                [C]  
I"ll be coming [G]home, wait and see, 
 

 [C]   [Am]   [F]    
Oh, my love my darling, 
  [G]            [C]   
I hunger, hunger, for your touch, 
  [Am]     [G]     
A long lonely time, and 
 [C]     [Am]   [F]    
time goes by, so slowly, 
   [G]       [C]   
And time can do so much, 
   [Am]    [Em]  
Are you still mine, 
  [C]     [G]    [Am]    [G]   
I need your love, I need your love, 
   [F]     [G]    [C]  
God, speed your love, to me. 
  [Am]  [G]  [F]  [C]      
- - - - - - - (strum)fade 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Unchained Melody (Ghost) - The Righteous Brothers

				             [C]   [Am]    [F]    
Oh, my love, my darling, 
  [G]        [C]   
I hunger for your touch, 
  [Am]     [G]     
A long lonely time, and 
 [C]     [Am]   [F]    
time goes by, so slowly, 
   [G]       [C]   
And time can do so much, 
   [Am]    [Em]  
Are you still mine, 
  [C]         [Am]       
I need your love, I need your love, 
   [F]     [G]    [C] 
God speed your love, to me, 
 

    [F]      [G]   
Well, lonely river flows, 
    [F]      [G]  
To the sea, to the sea, 
 [F]       [G]       [C]  
I"ll be coming home, wait for me, 
 [F]      [G]   
Lonely river flows, 
    [F]      [G]  
to the sea, to the sea 
 [F]                [C]  
I"ll be coming [G]home, wait and see, 
 

 [C]   [Am]   [F]    
Oh, my love my darling, 
  [G]            [C]   
I hunger, hunger, for your touch, 
  [Am]     [G]     
A long lonely time, and 
 [C]     [Am]   [F]    
time goes by, so slowly, 
   [G]       [C]   
And time can do so much, 
   [Am]    [Em]  
Are you still mine, 
  [C]     [G]    [Am]    [G]   
I need your love, I need your love, 
   [F]     [G]    [C]  
God, speed your love, to me. 
  [Am]  [G]  [F]  [C]      
- - - - - - - (strum)fade 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com