highlight chords
[C]Oh, my [Am]love, my [F]darling,
I [G]hunger for your [C]touch,
A [Am]long lonely [G]time, and
[C]time goes [Am]by, so [F]slowly,
And [G]time can do so [C]much,
Are [Am]you still [Em]mine,
I [C]need your love, I [Am]need your love,
God [F]speed your [G]love, to [C]me,
Well, [F]lonely river [G]flows,
To the [F]sea, to the [G]sea,
[F]I'll be coming [G]home, wait for [C]me,
[F]Lonely river [G]flows,
to the [F]sea, to the [G]sea
[F]I'll be coming [G]home, wait and [C]see,
[C]Oh, my [Am]love my [F]darling,
I [G]hunger, hunger, for your [C]touch,
A [Am]long lonely [G]time, and
[C]time goes [Am]by, so [F]slowly,
And [G]time can do so [C]much,
Are [Am]you still [Em]mine,
I [C]need your [G]love, I [Am]need your [G]love,
God, [F]speed your [G]love, to [C]me.
- [Am]- - [G]- - - [F]- [C](strum)fade
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Unchained Melody

The Righteous Brothers
[C]Oh, my [Am]love, my [F]darling,
I [G]hunger for your [C]touch,
A [Am]long lonely [G]time, and
[C]time goes [Am]by, so [F]slowly,
And [G]time can do so [C]much,
Are [Am]you still [Em]mine,
I [C]need your love, I [Am]need your love,
God [F]speed your [G]love, to [C]me,
Well, [F]lonely river [G]flows,
To the [F]sea, to the [G]sea,
[F]I'll be coming [G]home, wait for [C]me,
[F]Lonely river [G]flows,
to the [F]sea, to the [G]sea
[F]I'll be coming [G]home, wait and [C]see,
[C]Oh, my [Am]love my [F]darling,
I [G]hunger, hunger, for your [C]touch,
A [Am]long lonely [G]time, and
[C]time goes [Am]by, so [F]slowly,
And [G]time can do so [C]much,
Are [Am]you still [Em]mine,
I [C]need your [G]love, I [Am]need your [G]love,
God, [F]speed your [G]love, to [C]me.
- [Am]- - [G]- - - [F]- [C](strum)fade

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com