highlight chords
1. [F] Unforgettable, [Fmaj7] that's what you [Fdim] are
[Bb] Unforgettable, though [Bbmaj7] near or [G9] far [Dm7] [Bbm] 
[Eb6] Like a song of love that [Ebm7] clings to me
[Bb] How the thought of you does [G7] things to [G9] me
[C9] Never before has [B] someone been [C7] more

2. [F] Unforgettable, [Fmaj7] in every [Fdim] way
[Bb] And forever more, [Bbmaj7] that's how you'll [G9] stay [Dm7] [Bbm] 
[Eb6] That's why, darling, it's [Ebm7] incredible
[Bb] That someone so [G7] [G9] unforgettable
[C9] Thinks that I am [B] unforgettable, [C7] too

3. [F] Unforgettable, [Fmaj7] in every [Fdim] way
[Bb] And forever more, [Bbmaj7] that's how you'll [G9] stay[Dm7] [Bbm] 
[Eb6] That's why, darling, it's [Ebm7] incredible
[Bb] That someone so [G7] [G9] unforgettable
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Unforgettable (Uncomparable)

Irving Gordon
1. [F] Unforgettable, [Fmaj7] that's what you [Fdim] are
[Bb] Unforgettable, though [Bbmaj7] near or [G9] far [Dm7] [Bbm] 
[Eb6] Like a song of love that [Ebm7] clings to me
[Bb] How the thought of you does [G7] things to [G9] me
[C9] Never before has [B] someone been [C7] more

2. [F] Unforgettable, [Fmaj7] in every [Fdim] way
[Bb] And forever more, [Bbmaj7] that's how you'll [G9] stay [Dm7] [Bbm] 
[Eb6] That's why, darling, it's [Ebm7] incredible
[Bb] That someone so [G7] [G9] unforgettable
[C9] Thinks that I am [B] unforgettable, [C7] too

3. [F] Unforgettable, [Fmaj7] in every [Fdim] way
[Bb] And forever more, [Bbmaj7] that's how you'll [G9] stay[Dm7] [Bbm] 
[Eb6] That's why, darling, it's [Ebm7] incredible
[Bb] That someone so [G7] [G9] unforgettable

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn