1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ước gì cho quê hương

Cuộn trang

[D] ước, ta cùng nhau [Bm] ước Cho quê [G] hương hết những nhọc [A] nhằn Cho mọi [Em] người ta thương ta [G] mến Cho cha [A7] mẹ bớt nỗi sầu [D] lo Ước [D] mơ, ngày trở [Bm] về quê [F#m] mẹ, tôi thương [Bm] nhớ Đường [D] làng cây đa [G] đó, có bao [A] giờ tôi [D] quên Ước mơ là hy [Bm] vọng, để [A] ta tìm sức [D] sống Để [G] lòng thôi trống [Em] vắng, để tim [A7] hồng biết [D] yêu Và [D] ước, ta cùng nhau [Bm] ước Cho quê [G] hương hết những nhọc [A] nhằn Cho mọi [Em] người ta thương ta [G] mến Cho cha [A7] mẹ bớt nỗi sầu [D] lo Nói [D] đi, người ước [Bm] gì, hãy [F#m] cùng nhau mơ [Bm] ước Để [G] rồi em cũng [Em] ước, ước [A7] gì thế bé [D] yêu Ước mơ là tất [Bm] cả, bé chỉ [F#m] mong thượng [Bm] đế Từ trên [G] cao xa [Em] đó, ban phép [A7] lành thế [D] thôi

Video hướng dẫn