1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ước gì

nhạc Nga - lời Việt: Võ Thiện Thanh
Nguồn: saigonocean.com