1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ước mơ mùa giáng sinh

Cuộn trang

1. Mùa Giáng Sinh đến rồi người [D] ơi! [G] Bạn ước mơ gì khi Giáng Sinh [D] về? Một [G] Noel vui tươi hạnh [F#m] phúc, trẻ [Bm] thơ nô đùa cười [Em] nói Một [A] thế giới không có chiến [Em] tranh không còn nghèo [A] đói! Bạn có nghe biết về Chúa Je-[D] sus? [G] Ngài là niềm [A] mơ ước của nhân [D] loại Ngài [G] đem an vui hạnh [F#m] phúc, bình [Bm] an, yêu thương, sự [Em] sống Ngài [A] ban cho bạn cho tôi cho hết thảy muôn [D] người ĐK: [G] Không có Chúa Jesus là [Bm] không có ngày Giáng [F#m] Sinh! [E] Không có Chúa Je-[A] sus, mọi ước [Em] mơ chỉ là nỗi [A] nhớ! Bạn [G] ơi hãy đến cùng [Em] Ngài, nhân thế [D] ơi hãy tiếp nhận [F#m] Ngài Để sống [Em] trong vương quốc yêu [A] thương, vương quốc hòa [D] bình! [A] 2. Nào hãy vui đón mùa yêu [D] thương, [G] cầu chúc nhân loại chung sống thanh [D]bình Một [G] Noel vui tươi hạnh [F#m] phúc, trẻ [Bm] thơ nô đùa cười [Em] nói Một [A] thế giới không có chiến [Em] tranh không còn nghèo [A] đói! Bạn hãy mau đến cùng Chúa Je-[D] sus! [G] Ngài là tình yêu nhân thế mong [D] chờ Tình [G] yêu thương không mang lừa [F#m] dối. Tình [Bm] yêu hy sinh mạng [Em] sống Tình [A] yêu cho bạn cho tôi cho hết thảy muôn [D] người

Video hướng dẫn