1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ước Mơ

Cuộn trang

Intro : [Em][D][C][D][Em][D][C] [Em]Mặt trời lên mất [D]rồi, anh [C]em ta dậy đi thôi [D]. [Em]Đầu mình đau qua [D]trời…….. [C]ơi! [Em]Một ngày mới bắt [D]đầu, mà [C]sao men rượu chưa tan [D]. [Em]Cầm đàn lên các cậu [D], …… chơi [C]. [Em]Đàn một bài thật [D]hay cho tan hết rượu [C]. Rap: Khi ta say chơi càng hay cho ta bay trên âm thanh vui. [Em]Đàn một bài thật hay [D]cho bay nỗi buồn [C]. Rap: Khi chơi hay ta càng say, cho ta bay, cho ta quay! [Em]Nhiều….. [D]khi...., ta [C]thường mơ về những [D]ngôi sao sáng ngời [Em], biết [D]đâu, biết [C]đâu. Rap: Qua ngày mai ta là sao bay trên cao ôi ta là sao! [Em]Rồi……… [D]mai....., [C]con thuyền kia [D]cùng ước mơ trôi chốn [Em]nào, có [D]khi, có [C]khi. Rap: Không là sao bay trên cao nhưng ta vẫn là sao san [Em]hô. (Tương tự như trên ) Mặt trời lên quá đầu rồi chợt về sau lưng ta. Đời người không quá dài đâu. Ngày qua rất vội, hôm qua rồi hôm nay, Buồn làm chi các cậu, chơi! Đàn một bài thật hay cho tan hết rượu. Rap: Khi ta say chơi càng hay cho ta bay trên âm thanh vui. Đàn một bài thật hay cho bay nỗi buồn. Rap: Khi chơi hay ta càng say, cho ta bay, cho ta quay! Nhiều khi, ta thường mơ về những ngôi sao sáng ngời, biết đâu, biết đâu. Rap: Qua ngày mai ta là sao bay trên cao ôi ta là sao! Rồi mai con thuyền kia cùng ước mơ trôi chốn nào, có khi, có khi. Rap: Không là sao bay trên cao nhưng ta vẫn là sao san hô Nhiều khi, ta thường mơ về những ngôi sao sáng ngời, biết đâu, biết đâu. Rap: Qua ngày mai ta là sao bay trên cao ôi ta là sao! Rồi mai con thuyền kia cùng ước mơ trôi chốn nào, có khi, có khi. Rap: Không là sao bay trên cao nhưng ta vẫn là sao san hô Ước mơ... Nhiều khi, ta thường mơ về những ngôi sao sáng ngời, biết đâu, biết đâu. Rap: Qua ngày mai ta là sao bay trên cao ôi ta là sao! Rồi........mai...., con thuyền kia cùng ước mơ trôi chốn nào, có khi, có khi. Rap: Không là sao bay trên cao nhưng ta vẫn là sao san hô

Video hướng dẫn