1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ước mộng không thành

Cuộn trang

1. Tôi đã sợ yêu [Dm] rồi từ khi tôi biết [F] yêu Tôi đã sợ yêu [Dm] rồi từ khi tôi biết [Gm] thương Từ [C] khi tôi biết [F] khổ từ [Gm] khi tôi biết [A7] buồn Từ khi tôi biết [Dm] sầu. [Gm] [Dm] 2. Ai đã từng qua [Dm] cầu gửi hồn bao đắng [F] cay Ai đã từng yêu [Dm] rồi mà tình yêu dở [Gm] dang Tình [C] yêu đã lỡ [F] làng tình [Gm] yêu đã phũ [A7] phàng Hỏi ai không chán [Dm] chường. [Gm] [Dm] ĐK: Em [Dm] ơi nếu tình yêu là [Bb] thế Ước mộng chi cho [Dm] nhiều Cho lòng mình thêm nát [F] tan Em [Gm] ơi có tình yêu nào không Kết bằng bao giọt [Dm] lệ Dẫu [A7] rằng lệ vu [Dm] quy. 3. Tôi đã sợ yêu [Dm] rồi lòng tôi như héo [F] khô Đôi lúc ngỡ như [Dm] mình lòng tựa không trái [Gm] tim Vì [C] tôi đã nếm [F] rồi càng [Gm] đau thương chất [A7] chồng Nghìn năm chưa xoá [Dm] mờ.

Video hướng dẫn