1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ươm mầm

Cuộn trang

Hôm nay gieo hạt [Em] giống Tương lai gặt hoa [G] trái Hôm nay ý nghĩ [Em] lành Miệng nói những lời [Am] lành, Thân làm các việc [Em] lành. Quả lành sẽ theo [Am] ta Như [B7] bóng đi theo [Em] hình Hình ngay bóng thẳng [Am] ngay Hôm nay ý nghĩ [B7] xấu Miệng nói những lời [D] xấu Thân làm các việc [B7] xấu Quả xấu sẽ theo [Em] ta. Như bánh lăn theo [Am] xe Xe đâu bánh theo [Em] đó Thiện ác đều có [C] báo Nhân [D] quả luật không [G] sai. Tương lai của đời [Em] ta Khổ đau hay hạnh [Am] phúc Ngày nay ta quyết định Hãy ươm hạt giống [D] lành Chăm sóc và dưỡng [G] nuôi Hoa hạnh phúc sẽ [C] nở Quả [B7] an vui hiện [Em] tiền. Này bạn thân yêu [E] ơi, Hãy [F#m] ươm hạt giống [B7] lành Chăm sóc vào dưỡng [E] nuôi Cuộc [C#m] đời sẽ thơm [F#m] hoa An [B7] lạc sẽ theo [E] ta Hôm [B7] nay và mai [E] sau.

Video hướng dẫn