1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ướt lem chữ đời

Cuộn trang

[Dm] Đường về miền [F] Tây lẻ loi chiều [G] nay Kìa sáo bay năm [A7] nào giờ sao sáo quay [Dm] trở về Mười năm mình [F] ên trắng đôi bàn [G] tay Tần tảo nuôi mẹ [A7] già nhìn em áo hoa theo [Dm] chồng. [C] Em đã về rồi [Bb] sao hỡi [G] con sáo non ngày [Dm] xưa Đường đời lắm gian [Gm] truân nên [A7] em thấy thương quê [Dm] nghèo. Ngoài kia còn [F] nghe tiếng ai ru ầu [G] ơ Kìa sáo bay bỏ [A7] bạn giờ sao sáo quay [Dm] trở về. Ngày nào em [Bb] đi mưa [C] bão nước dâng tơi [F] bời [Dm] Đò ai cuốn [Gm] trôi cho tiếng [C] đàn tôi đứt tả [A7] tơi Đường đời gian [Bb] nan em [C] khóc ướt lem chữ [F] đời [Dm] Ngập ngừng lâng [Bb] lâng tôi [C] biết nên buồn [Dm] hay vui.

Video hướng dẫn