highlight chords
1. Ngoài [Am] hiên mưa rơi rơi, lòng [F] ai như chơi vơi 
Người [Dm] ơi nước [Am] mắt hoen mi [E] rồi 
Đừng khóc trong đêm [E7] mưa, đừng [Am] than trong câu [F] ca. [Am]
Buồn ơi trong đêm [Dm] thâu, ôm [Am] ấp giùm ta [C] nhé 
Người [E] em thương mưa ngâu hay khóc sầu nhân [E7] thế 
Tình [Am] ta đêm [E] về, có ấm từng [Am] cơn mơ em [F] chưa. [Am]
ĐK: Mưa lạnh lùng rơi [G] rớt giữa đêm [C] về nghe não [E] nề
[Dm] Mưa [Am] kéo dài lê [Dm] thê những đêm [E7] khuya lạnh ướt [Am] mi
Ai còn nhìn mưa [G] mãi rớt bên [C] song thêm lạnh [E] lùng
[Dm] Ai [E] còn buồn khi [F] lá rớt rơi [E7] trong một cuối [Am] đông.
2. Ngoài [Am] hiên mưa rơi rơi, buồn [F] dâng lên đôi môi 
Buồn [Dm] đau hoen [Am] ướt mi ai [E] rồi 
Buồn đi trong đêm [E7] khuya buồn [Am] rơi theo đêm [F] mưa [Am]
Còn mưa trong đêm [Dm] nay lòng [Am] em buồn biết [C] mấy 
Trời [E] sao chưa thôi mưa ôi mắt người em [E7] ấy 
Từ [Am] đây thôi [E] mờ nước mắt buồn [Am] mi em ngây [F] thơ. [Am]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ướt mi

Trịnh Công Sơn
1. Ngoài [Am] hiên mưa rơi rơi, lòng [F] ai như chơi vơi 
Người [Dm] ơi nước [Am] mắt hoen mi [E] rồi 
Đừng khóc trong đêm [E7] mưa, đừng [Am] than trong câu [F] ca. [Am]
Buồn ơi trong đêm [Dm] thâu, ôm [Am] ấp giùm ta [C] nhé 
Người [E] em thương mưa ngâu hay khóc sầu nhân [E7] thế 
Tình [Am] ta đêm [E] về, có ấm từng [Am] cơn mơ em [F] chưa. [Am]
ĐK: Mưa lạnh lùng rơi [G] rớt giữa đêm [C] về nghe não [E] nề
[Dm] Mưa [Am] kéo dài lê [Dm] thê những đêm [E7] khuya lạnh ướt [Am] mi
Ai còn nhìn mưa [G] mãi rớt bên [C] song thêm lạnh [E] lùng
[Dm] Ai [E] còn buồn khi [F] lá rớt rơi [E7] trong một cuối [Am] đông.
2. Ngoài [Am] hiên mưa rơi rơi, buồn [F] dâng lên đôi môi 
Buồn [Dm] đau hoen [Am] ướt mi ai [E] rồi 
Buồn đi trong đêm [E7] khuya buồn [Am] rơi theo đêm [F] mưa [Am]
Còn mưa trong đêm [Dm] nay lòng [Am] em buồn biết [C] mấy 
Trời [E] sao chưa thôi mưa ôi mắt người em [E7] ấy 
Từ [Am] đây thôi [E] mờ nước mắt buồn [Am] mi em ngây [F] thơ. [Am]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com