1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ướt mi

Cuộn trang

1. Ngoài [Am] hiên mưa rơi rơi, lòng [F] ai như chơi vơi Người [Dm] ơi nước [Am] mắt hoen mi [E] rồi Đừng khóc trong đêm [E7] mưa, đừng [Am] than trong câu [F] ca. [Am] Buồn ơi trong đêm [Dm] thâu, ôm [Am] ấp giùm ta [C] nhé Người [E] em thương mưa ngâu hay khóc sầu nhân [E7] thế Tình [Am] ta đêm [E] về, có ấm từng [Am] cơn mơ em [F] chưa. [Am] ĐK: Mưa lạnh lùng rơi [G] rớt giữa đêm [C] về nghe não [E] nề [Dm] Mưa [Am] kéo dài lê [Dm] thê những đêm [E7] khuya lạnh ướt [Am] mi Ai còn nhìn mưa [G] mãi rớt bên [C] song thêm lạnh [E] lùng [Dm] Ai [E] còn buồn khi [F] lá rớt rơi [E7] trong một cuối [Am] đông. 2. Ngoài [Am] hiên mưa rơi rơi, buồn [F] dâng lên đôi môi Buồn [Dm] đau hoen [Am] ướt mi ai [E] rồi Buồn đi trong đêm [E7] khuya buồn [Am] rơi theo đêm [F] mưa [Am] Còn mưa trong đêm [Dm] nay lòng [Am] em buồn biết [C] mấy Trời [E] sao chưa thôi mưa ôi mắt người em [E7] ấy Từ [Am] đây thôi [E] mờ nước mắt buồn [Am] mi em ngây [F] thơ. [Am]

Video hướng dẫn