highlight chords
1. Tìm một con [C] đường tìm một lối [Dm] đi 
Ngày qua [F] ngày đời nhiều vấn [C] nghi 
Lạc loài niềm [Am] tin sống không ngày mai
Sống [Em] quen không ai cần ai
Cứ [F] vui cho trọn hôm [G] nay
2. Rồi cuộc vui [C] tàn mọi người bước [Dm] đi 
Một mình tôi [F] về nhiều lần ướt [C] mi 
Chờ người yêu [Am] đến trong ánh nắng mai
Xóa [Em] tan màn đêm u tối cho tôi biến [F] đổi 
Tâm [G] hồn thành một người mới 
ĐK: Và con [C] tim đã vui trở lại tình yêu đến cho tôi ngày [Dm] mai 
Tình yêu [F] chiếu ánh sáng vào đời tôi hy [G] vọng được ơn cứu [C] rỗi
Và con [C] tim đã vui trở lại, và niềm [F] tin đã dâng về người
Trọn tâm [G] hồn nguyện yêu mãi riêng người mà [C] thôi
3. Và bây giờ [C] ngày buồn đã [Dm] qua 
Mọi lỗi [F] lầm cũng được thứ [C] tha
Tình yêu đã [Am] đến trong ánh nắng mai 
Xóa [Em] tan màn đêm u tối cho tôi biến [F] đổi 
Tâm [G] hồn thành một người mới
ĐK: Và con [C] tim đã vui trở lại tình yêu đến cho tôi ngày [Dm] mai 
Tình yêu [F] chiếu ánh sáng vào đời tôi hy [G] vọng được ơn cứu [C] rỗi
Và con [C] tim đã vui trở lại, và niềm [F] tin đã dâng về người
Trọn tâm [G] hồn nguyện yêu mãi riêng người mà [C] thôi
* [Am] Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu [C] tối
Tôi [F] vẫn không sợ hãi [C] gì, vì [G] người ở bên tôi [Ab] mãi
Tăng ½ tone lên [C#] ----------
ĐK: Và con [C#] tim đã vui trở lại tình yêu đến cho tôi ngày [Ebm] mai 
Tình yêu [F#] chiếu ánh sáng vào đời tôi hy [Ab] vọng được ơn cứu [C#] rỗi
Và con [C#] tim đã vui trở lại, và niềm [F#] tin đã dâng về người
Trọn tâm [Ab] hồn nguyện yêu mãi riêng người mà [C#] thôi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Và con tim đã vui trở lại

Đức Huy
1. Tìm một con [C] đường tìm một lối [Dm] đi 
Ngày qua [F] ngày đời nhiều vấn [C] nghi 
Lạc loài niềm [Am] tin sống không ngày mai
Sống [Em] quen không ai cần ai
Cứ [F] vui cho trọn hôm [G] nay
2. Rồi cuộc vui [C] tàn mọi người bước [Dm] đi 
Một mình tôi [F] về nhiều lần ướt [C] mi 
Chờ người yêu [Am] đến trong ánh nắng mai
Xóa [Em] tan màn đêm u tối cho tôi biến [F] đổi 
Tâm [G] hồn thành một người mới 
ĐK: Và con [C] tim đã vui trở lại tình yêu đến cho tôi ngày [Dm] mai 
Tình yêu [F] chiếu ánh sáng vào đời tôi hy [G] vọng được ơn cứu [C] rỗi
Và con [C] tim đã vui trở lại, và niềm [F] tin đã dâng về người
Trọn tâm [G] hồn nguyện yêu mãi riêng người mà [C] thôi
3. Và bây giờ [C] ngày buồn đã [Dm] qua 
Mọi lỗi [F] lầm cũng được thứ [C] tha
Tình yêu đã [Am] đến trong ánh nắng mai 
Xóa [Em] tan màn đêm u tối cho tôi biến [F] đổi 
Tâm [G] hồn thành một người mới
ĐK: Và con [C] tim đã vui trở lại tình yêu đến cho tôi ngày [Dm] mai 
Tình yêu [F] chiếu ánh sáng vào đời tôi hy [G] vọng được ơn cứu [C] rỗi
Và con [C] tim đã vui trở lại, và niềm [F] tin đã dâng về người
Trọn tâm [G] hồn nguyện yêu mãi riêng người mà [C] thôi
* [Am] Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu [C] tối
Tôi [F] vẫn không sợ hãi [C] gì, vì [G] người ở bên tôi [Ab] mãi
Tăng ½ tone lên [C#] ----------
ĐK: Và con [C#] tim đã vui trở lại tình yêu đến cho tôi ngày [Ebm] mai 
Tình yêu [F#] chiếu ánh sáng vào đời tôi hy [Ab] vọng được ơn cứu [C#] rỗi
Và con [C#] tim đã vui trở lại, và niềm [F#] tin đã dâng về người
Trọn tâm [Ab] hồn nguyện yêu mãi riêng người mà [C#] thôi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com