1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Và con tim đã vui trở lại

Cuộn trang

1. Tìm một con [C] đường tìm một lối [Dm] đi Ngày qua [F] ngày đời nhiều vấn [C] nghi Lạc loài niềm [Am] tin sống không ngày mai Sống [Em] quen không ai cần ai Cứ [F] vui cho trọn hôm [G] nay 2. Rồi cuộc vui [C] tàn mọi người bước [Dm] đi Một mình tôi [F] về nhiều lần ướt [C] mi Chờ người yêu [Am] đến trong ánh nắng mai Xóa [Em] tan màn đêm u tối cho tôi biến [F] đổi Tâm [G] hồn thành một người mới ĐK: Và con [C] tim đã vui trở lại tình yêu đến cho tôi ngày [Dm] mai Tình yêu [F] chiếu ánh sáng vào đời tôi hy [G] vọng được ơn cứu [C] rỗi Và con [C] tim đã vui trở lại, và niềm [F] tin đã dâng về người Trọn tâm [G] hồn nguyện yêu mãi riêng người mà [C] thôi 3. Và bây giờ [C] ngày buồn đã [Dm] qua Mọi lỗi [F] lầm cũng được thứ [C] tha Tình yêu đã [Am] đến trong ánh nắng mai Xóa [Em] tan màn đêm u tối cho tôi biến [F] đổi Tâm [G] hồn thành một người mới ĐK: Và con [C] tim đã vui trở lại tình yêu đến cho tôi ngày [Dm] mai Tình yêu [F] chiếu ánh sáng vào đời tôi hy [G] vọng được ơn cứu [C] rỗi Và con [C] tim đã vui trở lại, và niềm [F] tin đã dâng về người Trọn tâm [G] hồn nguyện yêu mãi riêng người mà [C] thôi * [Am] Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu [C] tối Tôi [F] vẫn không sợ hãi [C] gì, vì [G] người ở bên tôi [Ab] mãi Tăng ½ tone lên [C#] ---------- ĐK: Và con [C#] tim đã vui trở lại tình yêu đến cho tôi ngày [Ebm] mai Tình yêu [F#] chiếu ánh sáng vào đời tôi hy [Ab] vọng được ơn cứu [C#] rỗi Và con [C#] tim đã vui trở lại, và niềm [F#] tin đã dâng về người Trọn tâm [Ab] hồn nguyện yêu mãi riêng người mà [C#] thôi

Video hướng dẫn